Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Groningen

De brandstichter, druk 1, 75 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Peter Brink komt dikwijls op de boerderij van Boer Halstra. Harm, de knecht, is een vriend van hem, dien hij dan ook dikwijls helpt en zoo komt hij te weten, dat achter op het land wat rommel ligt, die verbrand kan worden. Op een namiddag gaat Peter met z'n vriend Wessel den polder in. Ze steken den rommel in brand, maar ook de groote houtmijt van takkenbossen wordt een prooi der vlammen. Tijs Boender, een arme jongen van een woonschuit, krijgt de schuld. Peter en Wessel zwijgen. Op een avond, als Peter alleen met z'n moeder is, komt vrijwillig een oprechte schuldbelijdenis. Zoo is het mogelijk, dat straks Peter en Wessel met Tijs Boender een goed Kerstfeest vieren. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is nu een boekje, waar de godsdienst niet zoo maar bovenop ligt. De kerstboom kan dan ook beste gemist worden. De taal is goed, maar woorden als "gek" zijn m.i. niet paedagogisch verantwoord. Verder hebben we voor dit boekje veel lof.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

De brandstichter, druk 1, 75 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. 9 t.d.t. 40 cent. Peter Brink is 11 jaar. Hij komt vaak op de boerderij van Halstra, waar Harm knecht is. Peter en zijn vriend gaan op een avond vuurtje stoken. Vonken springen over op een takkenbosschelf, die verbrandt. Peter zwijgt. Een arme man, Tijs Boender, wordt verdacht. Harm jaagt dezen door middel van den hond weg. Peter blijft zwijgen. 't Is bijna Kerstfeest. Meester Pik vermoedt de schuld van Peter, maar wil liever dat Peter uit eigen beweging bekent. Dit gebeurt na een paar dagen bij Moeder. Peter vraagt vergeving, en Tijs Boender wordt met Kerstmis goed bedacht. Dit verhaal heeft de verdienste van smakelijk verteld te zijn, aantrekkelijk te zijn geïllustreerd en mooi te zijn uitgevoerd. Maar de grootste deugd is de zoo positief Christelijke inhoud, welke het Evangelie van de Zaligheid in Christus in klare en gezonde taal ongezocht en op natuurlijke manier den jongen lezer voorhoudt. Al is het thema niet nieuw, de zonde, waartegen dit boekje vechten leert, is ook niet nieuw. We bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Jan van Groningen

De brandstichter, druk 2, 69 blz.
prijs f 1,05; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Peter Brink mag graag op de boerderij van Halstra spelen. Eens heeft hij met zijn vriend Wessel een vuurtje gestookt vlak bij de takkenbossen van Halstra, die vlam vatten. Tijs Boender, een arme koopman, wordt er van verdacht, totdat Peter 't niet langer verzwijgen kan en alles erkent. Strekking: Het gevaarlijke van vuurtje stoken komt duidelijk uit. Het gemene een ander te laten verdenken laat nooit met rust. Pas na belidenis en zoveel mogelijk herstel van het kwaad komt de vrede weer terug. Zo wil de Heere het.
Conclusie: Een mooi boek voor onze jongens. Ze zullen het achter elkaar uitlezen en er wat uit kunnen leren.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

De brandstichter, druk 3, 69 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Peter Brink is graag op de boerderij van Halstra, waar hij Harm helpt, de leuke knecht, met wie hij het goed kan vinden. Met zijn vriendje Wessel stookt hij stilletjes een vuurtje, waarbij een stapel takkebossen van Halstra verbrandt. Tijs van het woonscheepje krijgt de schuld. Peter belijdt na moeilijke strijd zijn schuld en viert op school een heerlijk Kerstfeest, waar Tijs ook bij mag zijn. Strekking: Doe geen onbedachtzame dingen, waarbij een ander het slachtoffer kan worden. Belijd je kwaad voor God en de mensen. Een eerlijk en rein geweten is een kostbaar goed. Wie zijn zonden belijdt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Conclusie: Een prettig geschreven jongensboek, dat 9- en 10-jarige jongens graag zullen lezen. Zonder prekerig te zijn wijst de schrijver op de noodzaak om in alle dingen God te zoeken in het gebed en de naaste lief te hebben.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

De brandstichter, druk 3, 69 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., J. 8-11 j., (zie B.B. 1956). We bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961