Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR. de Groot

De tweeling van de koster, druk 1, 40 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Koos en Minie zijn de tweeling van een koster. Eens is Koos ondeugend en Minie is er getuige van: Hij beklimt de kansel, maar gooit 't glas water voor de dominee om. 't Is juist voor de dienst. De gevolgen zijn tweeƫrlei: vrees en "straf". Strekking: Wees nooit ongehoorzaam: kwaad straft zichzelf. Niet alleen alles aan mensen, maar ook aan de Heere vertellen en beide om vergeving vragen.
Conclusie: Een vlot geschreven, aardig en onderwijzend boekje, dat onze kinderen wel wat te zeggen heeft.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
R. de Groot

De tweeling van de koster, druk 1, 40 blz.
Nog een tweelingboekje verscheen, met als hoofdfiguren de zevenjarige Koos en3469 Minie. De tweeling van de koster. Ook deze beide kinderen zijn onafscheidelijk. Als Koos het glas water van de dominee van de preekstoel stoot, gaan ze dan ook samen hun excuses aanbieden. Simpel verhaaltje door R. de Groot, van zeer geringe omvang in een voor katholieke lezertjes te uitdrukkelijke en specifiek protestantse omgeving. (f 0,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

R. de Groot

De tweeling van de koster, druk 2, 40 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Koos is een flinke jongen. Al is Leen een grote jongen uit de 5e klas, hij durft het tegen hem op te nemen voor zijn tweelingzusje en de nog jongere Rietje van de dominee. Maar nu is hij ongehoorzaam geweest, waardoor zijn vader als koster in verlegenheid komt: Het glas water op de preekstoel voor de dominee is door zijn schuld omgevallen. De straf van de dominee is nogal origineel, maar toch nog niet zo eenvoudig voor kinderen. Strekking: Aardig kinderverhaal van opvoedkundige strekking. De godsdienstige strekking gaat niet diep, maar is niet aanvechtbaar. Het verband tussen het eerste en tweede deel van het verhaal is maar heel los.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.