Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

De ponyfarm, druk 1, 61 blz.
prijs gecartonneerd f 1,45; meisjesboek.
Inhoud: Joke Lievers maakt op school kennis met Terka Hallada, een Jodenmeisje, dat alleen haar moeder nog heeft. Deze is Christin geworden. Terka's familie is in de oorlog omgekomen. Samen bezorgen zij een oude olieman met zijn vrouw veel vreugde en beleven prettige dingen op de poneyfarm van mevrouw Hallada. Strekking: Naastenliefde kan zich uiten in ogenschijnlijk kleine dingen. Offers hiervoor gebracht geven een blij hart.
Conclusie: Een in goede stijl verteld verhaal, echter met weinig spanning. Geschikt voor meisjes van 7-9 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

De ponyfarm, druk 1, 61 blz.
De ponyfarm door C.Th. Jongejan-de Groot. Verhaaltje over een paar schoolmeisjes, waarvan er een op een buitengoed woont waar haar moeder pony's fokt. Het oude paard van de olieman mag zijn oude dag ook doorbrengen op deze farm. Handig, half sentimenteel produktiever-haaltje, waarin gespeculeerd wordt op mode-interesse voor pony's, Barbiepoppen en populaire TV-series. (geb. f 1,45)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.

C.Th. Jongejan-de Groot

De ponyfarm, druk 2, 62 blz.
prijs f 1,95 gebonden, geillustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Mevr. Hallada is met haar dochtertje Terka na de opstand in Hongarije naar Holland gevlucht. Terka sluit vriendschap met Joke Liewers een klasgenootje. Op de pony-farm bij Terka thuis is veel te zien en te beleven.
Conclusie: Een vlot en spannend meisjesboek, dat ons verteld van 'n bekeerde jodin, die zeer veel meemaakte en nu een nieuwe toekomst opbouwt. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan speelt een rol in dit verhaal.
Eindoordeel: warm aan bevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.