Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarg. Dekker

De kinderen van tante Eddie, druk 1, 94 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: In een moederloos doktersgezin komt een nieuwe juffrouw. Ze weet de kinderharten te veroveren, bovenal brengt ze de kinderen in aanraking met de Bijbel. De idylle dreigt verstoord te worden, doordat tante Eddie onverwacht naar Engeland wordt geroepen voor een sterfgeval. Gelukkig keert ze weer terug. Strekking: De evangeliserende strekking, die in dit boekje naar voren komt, is te vaag en weinig positief. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Bewonderen kan ik het verhaal niet. Alles komt erg vlot terecht. Of tante Eddie als zendelinge ook invloed op vader had, lees ik niet. Dokter had het zeker te druk. Zonde en genade vinden geen plaats, daardoor gehele godsdienstige strekking vaag en dus slechts:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Marg. Dekker

De kinderen van tante Eddie, druk 1, 94 blz.
Van Marg. Dekker verschenen twee kinderboeken, nl. De kinderen van tante Eddie, een fleurig verhaal over het moederloos gezin van Dr. Went, waarin een nieuwe juf alle harten komt stelen door haar liefde, en Hanneke en 't Zonnehuis, waarin, Hanneke in aanraking komt met de bewoners van 't Zonnehuis. Deze kennismaking brengt vreugde in haar zorgvol leventje. Een bekoorlijke, gevoelige vertelling.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.