Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.J.D. van Dijck

De firma Jacob Vreeswijk & Zoon, druk 2, 159 blz.
Prijs ing. f 0.60; geb. f 0.85.
"De geschiedenis van de familie Vreeswijk berust op feiten, en menigeen, die de leidingen des Heeren in dit verhaal opmerkt, zal er voor zichzelf ernstige waarschuwingen en een rijken zegen in kunnen vinden, gedachtig aan de gelijkenis van den goeden Herder, die het verlorene zoekt en het afgedwaalde terecht brengt," aldus spreekt Ds. Smitt in de voorrede.
Op feiten, ja, helaas ! zooals zij dagelijks voorkomen. Glashelder wordt in dit werk aangetoond, hoe het verlaten van den ouden, ouderwetschen, degelijken weg in den handel leidt tot den ondergang en .. .. hoe hij samenvalt met het verlaten van den ouden, ouderwetschen godsdienst. - Niet alles, wat oud is, is goed ; maar wat goed is in het oude, is beproefd en daarom beter dan het niet beproefde nieuwe : ziedaar de les uit dit boek te trekken.
En nog iets . . er zijn nobele menschen in de wereld, nog meer nobele dan slechte. Wie dit weet, is nooit ongelukkig, ziedaar een les, die goud waard is. Wie de firma Jacob Vreeswijk kent, verlangt naar meer van dien Schrijver.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus