Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRudolf van Reest

De doorbroken cirkel , druk 1, 189 blz.
gecartonneerd; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 12-16 jaar. Strekking: Bij een opstand van de Indianen in Arizona wordt de Hollandse kolonist Visser gedood en zijn dochters gevangen genomen. De 13-jarige Piet wil zijn vader wreken. Hij komt echter in aanraking met zendeling Barig, die de jongen van zijn wraakplannen afbrengt.
Conclusie: Goed geschreven jongensboek. De wijsheid van zendeling Barig weet blank en bruin weer te verenigen. Liefde tot God en de naaste is het hoogste.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Rudolf van Reest

De doorbroken cirkel , druk 2, 189 blz.
prijs f 3,50; gebonden in linnen band; geïll.; jongensboek, leeft. 13-16 jaar.
Inhoud: Bij een opstand van de Indianen in Arizona wordt de Hollandse kolonist Visser gedood en zijn dochters gevangen genomen. De 13-jarige Piet wil zijn vader wreken. Zendeling Bartz weet de jongen van zijn wraakplannen af te brengen.
Conclusie: Goed geschreven jongensboek. Blank en bruin worden weer verenigd, mede dank zij de wijsheid van zendeling B. Liefde tot God en tot de naaste komen uit.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Rudolf van Reest

De doorbroken cirkel , druk 4, 187 blz.
prijs gebonden f 1,55; jongensboek.
Inhoud: Dit boek geeft ons de gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van enkele Zaandamse jongens. Strekking: Algemeen christelijke strekking.
Conclusie: Een boek, dat prettig leest.
Eindoordeel: warm aanbevolen. prijs gecartonneerd f 2,25; jongensboek.
Inhoud: Indianenverhaal uit Arizona. Opgestane Indianen doden een Hollandse kolonist. De 13-jarige zoon Piet wil z'n vader wreken. Zendeling Bartsz weet de jongen tot andere gedachten te brengen. Het goud der Indianen wordt tot een zegen als het gebruikt wordt in dienst der zending en tot opbouw van beider cultuur. Strekking: Zendingsverhaal. Blank en bruin zijn beiden schepselen Gods.
Conclusie: Prachtig boek. Liefde tot God en de naaste.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Rudolf van Reest

De doorbroken cirkel , druk 5, 187 blz.
prijs f 1,25; in slappe omslag; pocket-boek; jongensboek.
Inhoud: De vader van Piet Visser wordt door de Indianen vermoord en zijn zusters gevangen genomen. Piet begraaft zijn vader en tracht zijn zusters te bevrijden. Hij beleeft veel avonturen. Hij redt veel kolonisten het leven door ze te waarschuwen. Van vader Bartz leert hij zijn vijanden lief te hebben en zo de cirkel van de haat te doorbreken. Strekking: Alleen de ware liefde tot onze vijanden kan de zonde van haat en wraak te niet doen. Vader Bartz is een goed zendeling en een trouw gezant van zijn Zender.
Conclusie: Over de vorm van het pocketboek kan men natuurlijk van mening verschillen. Een heel goed en spannend jongensboek. Taal en stijl goed. Ook aardrijkskundig goed verantwoord. Strekking zeer juist. Een goed indianenboek voor onze jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Rudolf van Reest

De doorbroken cirkel , druk 5, 187 blz.
Ook nr. 5 van de "Mei-Pockets" is een herdruk, namelijk van het Indianenverhaal De doorbroken cirkel, geschreven door Rudolf van Reest. Piet Vissers vader wordt door wraakzuchtige Indianen vermoord en de 13-jarige jongen zweert wraak. Voor hij echter zover komt, ontmoet hij de zendeling-kolonist Bartz, die hem leert, dat met liefde meer te bereiken valt dan met haat. Door beider toedoen wordt de vicieuze cirkel van de haat die wraak en weerwraak voortbrengt, doorbroken en kan er vrede komen tussen de rode en de blanke man. Nogal moraliserend; vooral naar het einde wat al te mooi. Geen sterk verhaal, hoewel het spannende elementen bevat en ook constructieve, edele gedachten. Kan gelezen worden. (f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.