Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.H. von Schubert

De deserteurs, druk 1, 64 blz.
Dit werkje draagt zijnen titel vooral naar het eerste der drie van elkander onafhankelijke verhalen, die het bevat. De deserteurs zijn vier jonge mannen, die zich in 1562 met Jan van Riebeek aan de Kaap hebben neergezet. In hunne verwachting teleurgesteld, trachten zij vruchteloos te deserteeren. Het tweede, getiteld : "De verloren Zoon" vertelt, hoe een jongen, door zijne oom tot het afleggen van eene valsche verklaring gedwongen, daarover geene rust heeft, zijn huis ontvlucht, en na veel omzwervingen, weer tot de ouderlijke woning terugkeert en zijne moeder tot vreugde is. Het derde verhaal: "Eene ware gebeurtenis" beschrijft de ervaringen van een aanstaand student op zijne reis naar de universiteit te Weimar. Wij achten deze verhalen voor onze Zondagsscholen niet geschikt. Er is niets pittigs in. Het positief Christelijk element wordt er geheel in gemist. De strekking er van konden wij niet ontdekken. Wij vinden geene enkele reden, om dit boekje aan te bevelen; integendeel schijnt het ons in de handen van de jeugd minder gewenscht.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.