Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.J. van Lummel

De geschiedenis van Maarten Luther voor kinderen, druk 5, 55 blz.
Nieuwe Titeluitgave. (Vroeger Hervormingsdag). G. C. 0. 5 z. p. 30 cent. Een oude bekende, al veel gelezen en al herhaaldelijk beoordeeld en goedgekeurd. Onnoodig derhalve om er veel van te zeggen. Tal van belangwekkende bijzonderheden aangaande Luther en zijn omgeving. De auteur heeft getracht het geheel wat smakelijker te maken, door een grootvader te laten vertellen aan zijn kleinkinderen. Moge dit boekje in zijn nieuw gewaad in veler hand komen en tot veler hart spreken en den zegen van de reformatie voor het besef van onze jeugd gedurig verhelderen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1935

H.J. van Lummel

De geschiedenis van Maarten Luther voor kinderen, druk 5, 55 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 12 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Vader Bolter verhaalt aan zijn kleinkinderen, na een wandeling, de geschiedenis van Maarten Luther. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje zien we liever niet in handen van onze kinderen. Het is noodig, dat zij Luthers geschiedenis weten, doch niet op deze wijze. Het is te lief en te mooi. Heer en Heere wisselen geregeld af. Bovendien is het niet juist om Erasmus als een soort reformator te beschrijven. Van de reformatie en ............... gaapt een kloof.
Conclusie: Minder geschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.