Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.W. Plomp

De beukenhof , druk 1, 101 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk historisch verhaal, geschikt voor jongens van 10-16 jaar. Prijs alleen geb. f 1.10. Geïll. met 3 platen. Omvang 101 blz.; 'n deeltje van de serie "Altijd Mooi", Kemink's nieuwe Jeugdserie.
Korte inhoud: Dit verhaal vertelt van het harde leven der hofhoorigen in de 15e eeuw. Het speelt in den omtrek van Zutphen waar de heer van den Beukenhof heer en meester is en zijn harde vuist den hofhoorigen doet gevoelen, 'n Jongen van een jaar of 15, Wulfert geheeten, heeft den hond van den heer aan zijn poot gewond en bevreesd voor de straf, die daarop volgen zal, gaat hij op de vlucht. Hij beleeft allerlei avonturen, komt in een klooster terecht en maakt daar mee de belegering van den Beukenhof. Want terwijl hij voortvluchtig was, zijn de getergde boeren in opstand gekomen en hofhoorigen en poorters samen weten het kasteel te vermeesteren en geven het aan de vlammen prijs. Later verrijst op de puinhoopen van het oude kasteel een nieuw, waarop dan een heer komt te wonen, die zijn hoorigen rechtvaardig behandelt.
Beoordeeling: Dit is een zeer boeiend verhaal, dat de jonge lezers vast zal houden tot de laatste bladzij gelezen is. Al lezend raken zij eenigszins vertrouwd met sommige toestanden uit de Middeleeuwen. Het religieuze element ontbreekt in dit prettig geschreven verhaal, helaas geheel; we zouden het daarom onder de goede neutralen willen rangschikken. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930