Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

Van vriendinnen, vrinden en veel vreugde, druk 1, 59 blz.
Prijs f 0,60; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek. Strekking: Op aansporing van een onderwijzer gaan enkele meisjes en jongens van de lagere school een Zendingsclub oprichten. Door hun werk genieten ze veel vreugde. Dit boekje wil bij de kinderen belangstelling wekken voor het Zendingswerk. Laat zien dat iedere jongen en meisje, zelfs een zieke jongen, zijn steentje kan bijdragen voor de Zending.
Conclusie: Een heel goed boek, vooral om zijn paedagogische waarde. 't Is heel erg jammer, dat dikwijls de naam Heere wordt uitgedrukt door "Heer". Hoewel het een zendingsboek is en dus ook de dominee die de zieke jongen bezoekt, spreekt over de zending, zo missen we toch wel sterk, juist bij dit bezoek, het gesprek, dat deze jongen ook zelf verzoening voor zijn schuld nodig heeft. Onder dit voorbehoud:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
P. Brouwer

Van vriendinnen, vrinden en veel vreugde, druk 2, 59 blz.
prijs 60 cent; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek. leeftijd 9-12 j.
Inhoud: Een groepje jongens en meisjes richten een zendingsclub op. Ook de zieke Herman kan meedoen. Hij gaat postzegels verzamelen, die straks ten bate van de zending kunnen worden verkocht. Strekking: Opwekking tot liefde en verantwoordelijkheidsgevoel voor de zending.
Conclusie: Goed gezien om de zending ook voor jonge kinderen in het middelpunt te plaatsen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
P. Brouwer

Van vriendinnen, vrinden en veel vreugde, druk 3, 56 blz.
prijs f 0,70; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Enige meisjes, later ook enkele jongens, spelen op een boerderij. Ze trekken met meester het bos in en spelen rovertje. Meester vertelt een zendingsverhaal. Ze zingen en bidden in het bos. De meisjes vormen een zendingsclub en halen geld op. De zieke Herman sorteert postzegels voor de zending. Later wordt Herman evangelist. Van de meisjes wordt er één verpleegster en de andere trouwt met een dominee.
Conclusie: Het boekje is een pleidooi voor de zending.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
P. Brouwer

Van vriendinnen, vrinden en veel vreugde, druk 4, 61 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Enkele jongens en meisjes richten een zendingsclub op. Door de werkzaamheden daaraan verbonden, maken ze allerlei wederwaardigheden mee. Ook Herman, die al enige tijd ziek is, kan toch ook zijn aandeel leveren in het zendingswerk. Strekking: Liefde voor de zending aan te kweken. Ook de kinderen kunnen voor de zending werken. Rondgaan met zendingsbusjes!
Conclusie: Een boekje, dat er zeker wel bij de jongens en meisjes in wil. Taal en stijl ook goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
P. Brouwer

Van vriendinnen, vrinden en veel vreugde, druk 5, 61 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., M. 9-11 j., (zie B.B. 1956). Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

P. Brouwer

Van vriendinnen, vrinden en veel vreugde, druk 5, 61 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongens-en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Op initiatief van een onderwijzer wordt een zendingsclub opgericht in een dorpje. De dominee zorgt, dat zieke Herman óók mee kan doen, door postzegels te sorteren. De kinderen beleven veel leuks. Aardig is, dat dit verhaal werkelijk zo gebeurd is en de kinderen later ook meewerken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Strekking: Echt zendingsboekje, waarin de ware grondslag voor de zuivere zendingsliefde uitstekend wordt verteld. Zonde, berouw en vergeving worden niet vergeten.
Conclusie: Een prima boekje, al doet het soms wat ouderwets aan.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.