Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.M. van den Berg-Akkerman

Dagboek van moeder, druk 1, 92 blz.
prijs gebonden f 2,10; meisjesboek.
Inhoud: Op het schoolplein wordt Frida door een jongen herkend als jodin. Thuis praten ze er over, wat een geschikte aanleiding is om Frida alles te vertellen. Ze krijgt het dagboek van haar moeder, dat zij als meisje geschreven heeft. Dit dagboek vertelt van de oorlogstijd, waarbij aan de vervolging van de Joden bijzondere aandacht geschonken wordt.
Conclusie: Dit boekje vertelt iets van de moeilijke oorlogsjaren. Goed is het dat onze kinderen dit niet vergeten. Of de vorm van een dagboek het meest geschikt hiervoor is en de meisjes erg zal boeien, zal nog moeten blijken. Een christelijke geest zit er in dit boekje, maar de viering van het Kerstfeest had hieraan nog wel eens een duidelijker accent mogen geven. Het boekje is wel bruikbaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
C.M. van den Berg-Akkerman

Dagboek van moeder, druk 1, 92 blz.
Dagboek van moeder door C.M. van den Berg-Akkerman. Het jodinnetje Frida wordt zich via plagerijen bewust van haar afkomst. Moeder geeft haar dan het dagboek te lezen, waarin de gehele oorlogstijd beschreven staat. De hele ellende uit die jaren passeert de revue, alles gezien door het oog van een jong meisje en daarom voor kinderen van onze tijd aansprekend. Goede, leerzame lektuur, waarin de overgang naar het christendom eigenlijk niet in het verhaal past. (geb. f 2,-)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1967-68

Open IDIL-Gids.

C.M. van den Berg-Akkerman

Dagboek van moeder, druk 2, 92 blz.
prijs gebonden f 3,95; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Jetty, een jodinnetje, wordt door een schooljongen uitgemaakt voor een jodinnetje. Daardoor komt ze er achter dat ze het ook werkelijk is. Ze krijgt van haar moeder een dagboek te lezen, dat deze gemaakt heeft gedurende de tweede wereldoorlog. Daarin leest ze wat haar moeder als jodin in de oorlog heeft moeten meemaken. Ze ziet daarna in dat wat vader en moeder meemaakten, veel erger is dan voor jodinnetje te worden uitgescholden op school.
Conclusie: Een goed boekje, dat op eenvoudige wijze de verschrikkingen van de oorlog in herinnering brengt mèt alle uitredding en zegen; ook deze, dat het een jodengezin tot geloof in de Heere Jezus bracht. Wij vinden het jammer dat de kerstboom ten tonele wordt gevoerd, hoewel hij geen "dienst" doet. Overigens toch:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.
C.M. van den Berg-Akkerman

Dagboek van moeder, druk 3, 92 blz.
Leefijd voor meisjes van 10-12 jaar (op de achterkant van het boek staat 9-11 jaar, maar 10-12 jaar lijkt me beter); Prijs f 5,70.
Inhoud: Op het schoolplein botst er een jongen tegen Frida Kanter op. Als ze hem zegt beter op te letten, komt hij dreigend op haar af en zegt haar op een geniepige manier dat ze een jodin is. Frida is hierdoor erg geschokt. Als ze thuis komt, hoort ze van haar moeder dat ze inderdaad een jodin is. Haar ouders zijn christen-joden. Frida mag nu het dagboek lezen dat haar moeder in de tweede wereldoorlog geschreven heeft. Ze begrijpt nu beter de achtergronden van haar jodin-zijn.
Beoordeling: Het is inhoudelijk een goed boek. Jammer dat op pag. 43 de kerstvreugde sterk gekoppeld wordt aan de kerstboom. Wat de compositie betreft, vraag ik me af of het dagboekdeel (69 van de 86 bladzijden tekst) niet een boek in een boek geworden is. Er worden ook veel begrippen gebruikt (illegale krantjes, distributie, onderduiken, sabotage) die m.i. door de kinderen nu niet meer begrepen worden en die in het boek niet worden uitgelegd. De taal van het dagboek, geschreven door een meisje in de leeftijd van 11-16 jaar, is niet kinderlijk genoeg ("de joden leven onder een onmenselijke druk", blz. 31; kom wel eens in de verleiding om naar buiten te gaan als tante weg is, maar ik heb altijd nog veestand kunnen bieden", blz. 54).
Eindoordeel: Matig aanbevolen. C. d. P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1978

Open Boekbeoordeling.
C.M. van den Berg-Akkerman

Dagboek van moeder, druk 4, 92 blz.
Geschikt voor meisjes van 911 jaar. Korte
Inhoud: Frida Kanter, een joods meisje, wordt op het schoolplein geplaagd, omdat ze een Jodinnetje is. Ze vertelt dat thuis aan haar vader en moeder. Om het haar wat duidelijker te maken, geeft moeder haar haar eigen dagboek, dat ze als 11-jarig meisje in de oorlogsjaren bijgehouden heeft. Daarin wordt de geschiedenis van de oorlog behandeld en de wijze, waarop de Joden vervolgd worden.
Conclusie: Een leerzaam boek voor onze jongere meisjes. Het is belangrijk, dat ook zij weten wat leeftijdgenootjes van Joodse afkomst in de oorlogsjaren hebben moeten doorstaan. Godsdienstig aanvaardbaar. Stijl en taalgebruik soms wat moeilijk voor deze leeftijdsgroep.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.