Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Beppe knapt het op, druk 1, 91 blz.
prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een arbeidersgezin uit Friesland besluit om naar de grote stad te gaan, waar ze meer kunnen verdienen. Voor de grootmoeder is hun vertrek een hele opgave. In de stad worden moeder en dochter ziek, Er wordt gekocht op afbetaling, maar men kan niet aan zijn verplichtingen voldoen. Beppe brengt uitkomst. In de stad komt door de Chr. School het gezin, dat vervreemd is van God en Zijn dienst, weer in aanraking met het Evangelie. Dat brengt een grote verandering in hun leven teweeg. Strekking: 't Boek draagt een evangeliserend karakter; beschrijft de mooie en goede invloed van het chr. onderwijs.
Conclusie: 't Is een boek dat graag gelezen zal worden, tekent de toestanden goed in vrijzinnige plaatsen in Friesland. Het draagt een chr. stempel, maar het ligt er niet boven op. Gaarne zouden we wat meer vernomen hebben van de geestelijke vruchten, die de aanraking met het evangelie moeten opleveren. Dit is een gemis.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Beppe knapt het op, druk 1, 91 blz.
Een goed, specifiek protestants verhaal is Beppe knapt het op, door C.Th. Jongejan-De Groot. Het gezin Sietsema trekt vanuit een Fries dorpje naar de grote stad, waar vader en de grotere kinderen op de fabriek zullen gaan werken. Grootmoeder (Beppe) vindt het vertrek erg naar. Het gaat eerst vrij goed in de stad, maar dan komt er tegenslag o.a. door ziekte. Het is Beppe die orde op zaken komt stellen en een oplossing vindt voor de schulden waarin ze geraakt zijn door afbetaling e.d. De sfeer van het dorpsgezin in de grote stad is goed weergegeven. Enige uitleg voor katholieke kinderen wordt gevergd door de nadrukkelijke propaganda voor de school-met-de-Bijbel. (geb. f 1,20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.