Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. de Haan

Avontuur, druk 1, 73 blz.
Prijs f 0,95; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 13-15 jaar. Strekking: Bezettingstijd, verzet, bevrijding. Maar een van de hoofdpersonen is doodgeschoten. Condusie: Aardig boekje, vlot geschreven. Duidelijk komt een vast betrouwen op God hierin wel uit. (Geen Kerstboekje).
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
D. de Haan

Avontuur, druk 2, 73 blz.
prijs f 1,20; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd ┬▒ 11 jaar.
Inhoud: Dit boekje vertelt over de tijd van de Duitse bezetting en het ondergrondse werk. We worden herinnerd aan de spanning en de strijd, aan het leed uit die dagen. Wat een moed werd toen opgebracht, wat een afhankelijkheid werd geleerd. Hoe goed werd het toen verstaan, dat alleen het geloof in de Heere Jezus een bron van kracht en troost is.
Conclusie: Een goed boekje, dat boeit. Een christelijke toon valt er in te beluisteren. Goed dat de kinderen van de tijd der bezetting en van de worsteling uit die dagen iets weten. Maar ook, dat zij deze dingen leren zien in het licht van de Bijbel.
Eindoordeel: aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.