Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. Veren

Bert, mijn jongen, druk 1, 61 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 11 t.d.t. Bert van Rees is met een mooien prijs en uitstekend getuigschrift van school gekomen, maar kan niet doorleeren, want Vader is werkloos en moet van den steun leven. Hij vindt, na eenig zoeken, een plaats als loopjongen op 't groote ingenieurs-bureau van den heer Rosen, die hem aanneemt om zijn flink en vrijmoedig vragen en omdat Bert sterk aan zijn overleden zoon herinnert. Rosen houdt van Bert, helpt hem vooruit, laat hem studeeren, terwijl Vader Van Rees later concierge wordt van het bureau. Nadat Mevrouw Rosen innige vriendschap gesloten heeft met de vrome Moeder van Bert, wordt deze na afloop van zijn studie compagnon van den heer Rosen. Hoewel in dit boekje de kern van het Evangelie duidelijker had kunnen uitkomen, verdient 't toch zeker te worden aanbevolen. Want 't laat zien de beteekenis van het Christelijk geloof in crisis-dagen en bij crisiszorgen. De geest van dit boekje is ècht-Christelijk. Of Marion Veren een wáár verhaal gegeven heeft ? De afloop is wel héél, héél mooi! Het doet ons genoegen, dit verhaal te kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

M. Veren

Bert, mijn jongen, druk 1, 61 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bert van Ries is de zoon van een werkloozen kantoorbediende. Hij kan goed leeren, maar er is geen geld om hem naar de H.B.S. te zenden. Na veel probeeren krijgt hij een betrekking op een ingenieursbureau van mijnheer Rosen. Deze stelt veel belang in Bert, omdat hij gelijkenis ontdekt met zijn gestorven zoon. Hij laat Bert leeren en deze maakt goede vorderingen. Berts vader komt als portier aan het bureau. De verhouding tusschen Bert en mijnheer Rosen wordt steeds vertrouwelijker. Bert is ook het middel, waardoor mevrouw Rosen, die in een sanatorium vertoeft wegens overspanning door het overlijden van haar zoon genezen thuiskomt. In het gezin van Rees wordt het dochtertje ook door den dood weggenomen. Zij berusten echter in Gods wegen. Dat maakt indruk op de familie Rosen. Na volbrachte studie wordt Bert in de zaak opgenomen, en voortaan was het : firma Rosen & v. Rees. Algemeene op- of aanmerkingen: Boeiend geschreven boekje, waarin duidelijk de berusting in Gods wegen uitkomt. Alle uitkomst wordt van den Heere verwacht. Het godsdienstig element bevredigt in sommige gedeelten niet. Als het kind sterft, wordt het genoemd een "schaapje van den goeden Herder". God vond haar geschikt voor den hemel. De schrijver schrijdt welbewust, zonder gekunsteld te zijn, naar het doel, dat hij zich gesteld heeft.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
M. Veren

Bert, mijn jongen, druk 2, 11 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 11 t.d.t. Bert van Rees is met een mooien prijs en uitstekend getuigschrift van school gekomen, maar kan niet doorleeren, want Vader is werkloos en moet van den steun leven. Hij vindt, na eenig zoeken, een plaats als loopjongen op 't groote ingenieurs-bureau van den heer Rosen, die hem aanneemt om zijn flink en vrijmoedig vragen en omdat Bert sterk aan zijn overleden zoon herinnert. Rosen houdt van Bert, helpt hem vooruit, laat hem studeeren, terwijl Vader Van Rees later concierge wordt van het bureau. Nadat Mevrouw Rosen innige vriendschap gesloten heeft met de vrome Moeder van Bert, wordt deze na afloop van zijn studie compagnon van den heer Rosen. Hoewel in dit boekje de kern van het Evangelie duidelijker had kunnen uitkomen, verdient 't toch zeker te worden aanbevolen. Want 't laat zien de beteekenis van het Christelijk geloof in crisis-dagen en bij crisiszorgen. De geest van dit boekje is ècht-Christelijk. Of Marion Veren een wáár verhaal gegeven heeft? De afloop is wel héél, héél mooi! Het doet ons genoegen, dit verhaal te kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940