Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarga

Annie en Noortje, druk 1, 39 blz.
G.K.O. 5 t.d.t. Bij al de goede eigenschappen heeft dit verhaal één hinderlijk gebrek; het is de grove onwaarschijnlijkheid in de opzet. Een Amsterdams meisje moet met haar moeder, die weduwe is, naar Friesland verhuizen. Op school zijn alle andere meisjes hard, onvriendelijk, spottend, omdat haar japonnetje zo mooi niet is als van al de anderen. Haar buurmeisje schuift zich zover mogelijk van haar af. Dat duurt weken aaneen. Totdat de moeder van het buurmeisje daarvan op de hoogte komt en verandering in deze onhoudbare toestand weet te brengen. Later wordt het alles even mooi als het eerst lelijk was. Vreemd is, dat alle kinderen daar zo chique zijn en dat de meester niets schijnt te merken van de wanverhouding in de klas. Overigens is dit stellig een bij uitstek Christelijk verhaal. Ten opzichte van de hoofdzaak is géén tekort. De strekking valt te loven. Maar Friese meisjes, die het lezen, zullen verontwaardigd zeggen: zo zijn wij niet! —De illustraties zijn geslaagd. Om de strekking en het godsdienstig gehalte bevelen we dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Marga

Annie en Noortje, druk 1, 39 blz.
Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek; leeftijd 9-10 jaar.
Inhoud: De Moeder van Annie, die in de stad woont, moest rust nemen. Ze gaan naar Friesland inwonen bij een zuster van Moeder. Dat brengt eerst voor Annie moeilijkheden mee, omdat de Friese kinderen haar wat "vreemd" vinden. "Een vreemde eend in de bijt". Annie's moeder sterft na enige tijd. Daardoor toenadering van de Friese meisjes tot Annie. Deze wordt dan ook geheel in hun kring opgenomen. Conclusiei Een verhaal met enige godsdienstige strekking voor de leeftijd van 9-10 jaar.
Eindoordeel: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Marga

Annie en Noortje, druk 2, 39 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: De moeder van Annie, die in de stad woont, moet rust nemen. Ze gaan naar een zuster van Annie's moeder in Friesland. Dit brengt eerst voor Annie moeilijkheden met zich mee, omdat de Friese meisjes haar "vreemd" vinden. Na het overlijden van haar moeder zoeken de meisjes toenadering tot Annie onder invloed van de moeder van Noortje, zodat zij in hun kring wordt opgenomen.
Conclusie: Een prettig leesbaar boekje voor de jongeren. Kinderen zijn vaak wreed tegenover elkaar; wat is een goede leiding van de ouders dan heilzaam. Een goed bruikbaar boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.