Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Annelies, druk 1, 47 blz.
prijs 75 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 6-8 j.
Inhoud: Annelies is stilletjes weggelopen met Peter van de boer. Ze zijn gaan varen in het bootje van Bolle Berend, de palingvisser. Annelies valt in de moddersloot en wordt door Berend thuisgebracht. Strekking: Kinderen kunnen door hun onnadenkendheid vader en moeder veel verdriet doen. Ze moeten leren, dat dit zonde is.
Conclusie: Een meesterlijk verteld verhaal. Jammer, dat de schrijver denkt vanuit het verlost zijn: "De Heere heeft al je zonden weggenomen." Het noodzakelijke begin wordt gemist.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Annelies, druk 2, 47 blz.
prijs f 0,75; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Annelies van de dominé en Pietertje van buurman gaan met Pietertjes vader mee melken met de melkwagen. Ze gaan samen een paar weilanden door en komen bij een boot. Daarmee gaan ze varen. Annelies valt er uit in de modder, klautert uit het water en samen komen ze bij het huisje van Bolle Berend, de visser, die ze weer thuis brengt, waar de ouders al erg ongerust zijn.
Conclusie: Echt van de Hulst, d.w.z. mooi verteld. Aantrekkelijk voor de kleintjes van 6 à 7 jaar. Echter om het godsdienstig element:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Annelies, druk 3, 47 blz.
Dat de serie "Voor Onze Kleinen" zeer veel opgang gemaakt heeft, blijkt uit het respectabel aantal herdrukken dat verschillende van de nu volgende deeltjes bereikten. Het dwingt bewondering af hoe de schrijver W.G. van de Hulst, in de eenvoudige verhaaltjes met hun korte zinnen toch een sfeer oproept, die de jonge lezertjes weet te boeien en te amuseren. Opmerkelijk is ook dat hij met het simpelste verhaaltje een stukje godsdienst weet te verweven op aantrekkelijke en onopdringerige wijze. De oorspronkelijke tekeningen van Tjeerd Bottema, die een enkele keer wat ouderwets aandoen, maar overigens wel aanspreken, bleven gehandhaafd. In nr. 1, Fik (14e druk) vertelt een hondje zijn diverse belevenissen met zijn baasje Jan: bezoek aan de slager, ontmoeting met een kikker, een zware ziekte van Janneman. Nr. 3. "Allemaal katjes!" (11e druk) gaat over twee ondeugende poesjes, die kattekwaad uithalen in het huis van de dokter en over twee lieve zusjes, van wie die katjes zijn. Natuurlijk komt alles op zijn pootjes terecht. Ja, zelfs de boze dokter draait bij. In nr. 4 (13e druk), wordt verhaald Van de boze koster! die zijn bril verloren heeft. Als hij dan ook nog een paar bengels in de kerk aantreft, jagend op een biggetje, is hij helemaal kwaad. Maar alles komt goed voor alle partijen. Van drie domme zusjes! (9e druk) is de titel van nr. 6. Drie domme vogel-zusjes zien niet, dat kleine broer niet mee kan, wanneer zij op ontdekking gaan. Drie domme mensen-zusjes gaan op avontuur op verboden grond en laten kleine broer achter, wanneer zij onraad bespeuren. Vogeltjes en kindertjes komen weer veilig thuis. Ook een 11e druk haalde nr. 7, waarin alles draait om Bruun, de beer! Ko en Kees laten de beer van hun zieke zusje Rietje uit het raam vallen en als ze de volgende morgen gaan zoeken is hij verdwenen. Op de speelplaats zien ze jongens met Bruun voetballen. Ko weet het beertje te veroveren, holt ermee naar huis en stopt het vuil en wel bij Rietje in bed, die dolgelukkig is. Ook nr. 12, Anneke en de sik, (8e druk) zal wel graag door de kleintjes gelezen worden. Anneke heeft een mooi blauw lintje, dat ze haar geitje om wil doen. Sik loopt echter weg en Anneke gaat hem achterna, steeds verder. Zij verdwaalt en wordt door een turfboer bij haar grootouders teruggebracht. Als laatste krijgen we dan nr. 18, Annelies (3e druk). Het dochtertje van de dominee gaat met Peter van de boer mee naar het land. Terwijl de koeien worden gemolken, gaan de kinderen op onderzoekingstocht. Ze gaan spelevaren en het scheelde maar een haar of Annelies was verdronken. Na vele strubbelingen volgt een blijde thuiskomst. (p. dl. geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Annelies, druk 7, 47 blz.
prijs gebonden f 1,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een dochtertje van een dominee gaat met een boer en z'n zoontje mee koeien melken. De twee kleintjes vinden een boot en gaan varen. Annelies valt in 't water. Ze komen bij de eigenaar van de boot, een palingvisser, terecht. Deze brengt ze met de hondekar thuis. Annelies haar moeder wijst ze op het verkeerde wat ze hebben gedaan en wijst ook op de zonden die het leven geeft. De kinderen gaan samen naar de palingboer en brengen hem uit dankbaarheid een cadeautje.
Conclusie: Prachtig boekje voor de kleintjes; goed verteld. Van zeer goede opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Annelies, druk 11, 47 blz.
Gebonden, prachtig geillustreerd, 47 blz., leeftijd: 6-8 jaar, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs: f 4,75.
Inhoud: Zonder dat haar vader en moeder het weten, is Annelies met haar vriendje Peter meegegaan met de melkwagen van Peters vader naar het weiland. Terwijl vader aan het melken is, gaan zij stiekem varen in een bootje. Annelies valt eruit en klimt helemaal onder de modder weer op de kant. Zó komen ze terecht bij het huisje van Bolle Berend, de visser. Die brengt ze dan met zijn hondekar weer naar hun ouders, die intussen heel ongerust zijn geworden.
Conclusie: Dit mooie boekje is nr. 18 uit de overbekende serie "Voor onze kleinen". Stuk voor stuk zijn deze boekjes juweeltjes van deze meester-verteller. Helaas ook in dit boekje gebruik van Here. Overigens van harte.
Eindoordeel: warm aanbevolen. W. Markus Krimpen a/d IJssel
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Annelies, druk 12, 47 blz.

Beoordeling: Dit zijn "klassiekers" onder de kinderboeken. Velen van ons zullen de titels nog herkenen. Als kind hebben we ervan genoten en de kinderen van nu genieten er ongetwijfeld nog van. Alle boekjes zijn op voortreffelijke wijze, soms met een steunkleur, geïllustreerd door de zoon van de schrijver, W. G. van de Hulst jr. Al deze deeltjes zitten tussen de 10e en de 25e druk. Ik kan me indenken, dat sommigen de boeken van Van de Hulst een beetje ouderwets gaan vinden. De schrijver gebruikt vaak de uitdrukking "de lieve Heer". Bij andere schrijvers hebben we daar vaak moeite mee. Mag Van de Hulst dat wel? De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 6-8 jaar, zowel jongens als meisjes. De prijs is f 5,50 per deeltje. De uitgever is Callenbach te Nijkerk.
Conclusie: aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1989

Open Boekbeoordeling.