Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNetty Faber-Meynen

Beppie's kerstfeest, druk 1, 47 blz.
8 t.d.t. Beppie zou uit . . . . naar Amsterdam. Mientje, haar schoolvriendinnetje, die er al eens geweest was, vertelde er de mooiste dingen van. Wat wilde Beppie graag. Maar: Moeder werd ziek; heel erg ziek. Nu konden Vader en Moeder 't heelemaal niet betalen, zoo'n dure reis. Beppie ging nièt. Welk een teleurstelling. Ze werd o zoo verdrietig en boos, al wilde ze het niet weten. Ze hielp thuis niet blij mee, en liet allerlei, wat ze doen moest, ná. Maar ze kwam tot inkeer, zag het verkeerde in, leerde zich geven, breide een trui met hulp van haar juffrouw en toen Moeder met 't Kerstfeest voor het eerst weer in de kamer kwam, droeg broertje de nieuwe trui, die Moeder zelf niet had kunnen afmaken. Zoo werd 't een heerlijk Kerstfeest, al kon ze niet naar Amsterdam. Bij Beppie thuis was 't toen "Vrede op aarde". In dit verhaal is vaak teveel beschrijving en te weinig actie; we vermelden dit zoo, omdat op dit punt de drie recententen merkwaardig eenstemmig zijn. Er wordt in het verhaal gesproken van Bijbellezen en gebed. Er worden Kerstliederen gezongen en de Kerstgeschiedenis door Vader verteld. Beppie's Kerstfeest bestaat hierin, dat zij de les van zelfverloochening heeft geleerd. 't Eigenlijk Kerstfeit, de wezenlijke Kerstprediking in den zin van Joh. 3 : 16 komt te weinig uit. De juiste samenhang tusschen onze zelfverloochening en 't heilsfeit van Bethlehem blijft wel zeer verscholen. De tendenz van 't boekje is meer moraliseerend dan evangeliseerend. Onze aanbeveling kan derhalve slechts matig zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Netty Faber-Meynen

Beppie's kerstfeest, druk 1, 47 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor den leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Beppie is uitgenoodigd om de kerstvacantie te Amsterdam door te brengen bij een tante. Natuurlijk is ze daar blij mee. Op weg naar school en in school kan ze daar niet van zwijgen. Er komt echter teleurstelling. De kosten zijn bezwaarlijk voor Beppie's vader, maar nog grooter verhindering brengt de langdurige ziekte van haar moeder. Beppie kan deze teleurstelling niet gemakkelijk dragen, totdat zij door verzuim aanleiding krijgt te bedenken, waartoe longontsteking leiden kan. Dit maakt zoo'n indruk op haar, dat zij gaat bidden om genezing. Er komt verandering ten goede bij de zieke en als moeder met Kerstmis voor 't eerst in de huiskamer komt, wordt zij zeer verrast, want Beppie heeft voor haar broertje het truitje gebreid, dat moeder had willen maken. En dat geeft Beppie zulk een heerlijk Kerstfeest, met de herstelde moeder en de anderen, dat zij heelemaal niet meer naar Amsterdam verlangt. Algemeene op- of aanmerkingen: Als vertelling kan het geprezen worden. Vader, moeder en kinderen worden ons voorgesteld, zooals men, de verhouding in een gezin zich denkt. Maar wij kunnen niet begrijpen, dat de kerstboom hier bijgehaald moest worden (zie ook den omslag).
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.