Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.J. Frinsel

Zo'n jongen uit de Jordaan, druk 1, 108 blz.
prijs f 1,45 gecart.; jongensboek.
Inhoud: Vier straatboefjes uit de Jordaan halen allerlei ondeugende en ook wel vermakelijke streken uit. Ook een heilsoldaat wordt, zonder opzet van de jongens, het slachtoffer. Een groep heilsoldaten, waaronder ook een vroegere bokser, komt in de Jordaan evangeliseren. Kassie, zoon van een kroegbaas, leert door de arbeid van het Leger de Heere Jezus kennen, Strekking: Het Leger des Heils verricht in de Jordaan, in de gore achterbuurten, zegenrijk werk. De liefde tot de Heere Jezus en tot de naaste is sterker dan brute kracht. God zoekt het verlorene en gebruikt daarvoor mensen, die ook zelf zondaren zijn. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een kostelijk boek. De schrijver is blijkbaar thuis in de achterbuurten van Amsterdam. Hij vertelt van de toestanden daar op zeer onderhoudende en toch niet spectaculaire wijze, waarbij de humor kostelijk wordt weergegeven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Zo'n jongen uit de Jordaan, druk 2, 108 blz.
16 t.d.t., G.K.C.B., J. van 11 j e.o. ( zie B.B. 1960) Dit is lectuur, die misschien voor sommige ouders wat ál te Jordaans zal klinken. Niettemin zullen, vooral de jongens, van dit boek wel smullen. Het evangelie ontbreektniet. Wij kunnen dit boek dan ook vrijmoedig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

J.J. Frinsel

Zo'n jongen uit de Jordaan, druk 2, 108 blz.
prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek.
Inhoud: Avonturen van een viertal jongens uit de Jordaan, die tenslotte terecht komen op de club van het Leger des Heils en daar het Kerstfeest meevieren, ondanks de tegenstand van één van de ouders. Strekking: Sterk evangeliserend. "Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht."
Conclusie: Een boekje met avontuur en spanning over het leven van jongens in de Jordaan. Het gebruik van het "Jordaans" is misschien wat bezwaarlijk. Behoudens deze aantekeningen aanbevolen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Zo'n jongen uit de Jordaan, druk 3, 108 blz.
prijs gebonden f 1,05; jongensboek, leeftijd boven de 10 jaar.
Inhoud: Kassie met zijn drie vrienden wonen in de Amsterdamse Jordaan. Zijn vader is kastelein en heeft een goed bestaan, vergeleken met anderen. Tijdens hun spel komen ze in aanraking met een heilssoldaat. Kassie kan de indrukken, die dat op hem maakt, niet meer kwijt raken, maar thuis zijn ze er niet erg gelukkig mee. Toch mag Kassie volharden en zijn eerste Kerstfeest vieren. Gebruik van Heer en kerstboom, de laatste in negatieve zin.
Conclusie: Een humoristisch boek, naar het leven in de Jordaan getekend, met goede karakterbeschrijvingen. De gesprekken tussen Kassie en zijn vrienden worden levendig en komisch beschreven. Het brengt ons wel heel sterk in de sfeer van het leger des heils. Als propagandaboekje voor deze beweging is het buitengewoon geschikt. In onze levensstijl, zoals we die althans graag aanhouden, doet het wel wat vreemd aan. Laten we met dit alles rekening houden. Met dit voorbehoud, ook omdat het woordje "Heer" wordt gebruikt, kunnen we het niet warm aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Zo'n jongen uit de Jordaan, druk 5, 112 blz.
gebonden, geïllustreerd met enkele prachtige zwart-wit tekeningen van Rino Visser, geschikt voor jongens vanaf ± 9 jaar. Prijs f 12,75.
Inhoud: De Jordaan is een zeer bekende wijk in Amsterdam. Daar woont Kassie Sparreburg. Zijn ouders hebben er een café en doen, zoals we dat zeggen, "nergens" aan. Kassie en zijn vrienden Joop, Karel en Bappie halen allerlei streken uit, die voor hen wel eens vervelend aflopen. Op een keer hoort Kassie een vroegere gevreesde bokser (Vuisie geheten en nu soldaat bij het Leger des Heils) tijdens een straatbijeenkomst getuigen van zijn bekering en van zijn geloof. Dit maakt diepe indruk op Kassie. Hij kan deze woorden niet meer vergeten. De Heere gaat doorwerken in zijn jonge leven. Dit brengt grote moeilijkheden voor Kassie mee. Met name van de kant van zijn ouders. Zij willen bijvoorbeeld pertinent niet, dat Kassie naar het Kerstfeest van de club gaat. Maar op een zeer wonderlijke wijze zorgt de Heere er voor, dat dit op het laatste moment toch nog mogelijk wordt.
Conclusie: Dit is een prachtig jongensboek. Spannend en boeiend. Het is geschreven in dat sappige Amsterdamse dialect. Vol humor zijn de gesprekken tussen de jongens. Levensecht. Maar ook de wonderlijke verandering, die de Heere werkt in het hart en het leven van Kassie is zo ongekunsteld, zo gaaf en zo eerlijk. Trouwens dat dit boek nu al de 5e druk beleeft, zegt al genoeg!
Eindoordeel: warm aanbevolen. Krimpen a/d IJssel W. Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Zo'n jongen uit de Jordaan, druk 5, 112 blz.
Kassie Sparreburg is een echte Amsterdamse jongen. Samen met z'n vrienden haalt hij allerlei streken uit. In het café van zijn vader is van alles te beleven. Zo is er bijvoorbeeld iemand die een biljartbal in z'n mond stopt. In het leven van Kassie verandert er heel wat. Hij hoort Vuisie, een ex-bokser, tijdens een straatbijeenkomst van zijn geloof getuigen. Uiteindelijk mag hij naar het kerstfeest van de club. Maar er gebeurt heel veel voor het zover is. Voor de leeftijd vanaf ± 9 jaar. A.V.I. 9Omschrijving inhoud in boek