Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrouck van der Hooning

Van een jonge vechter, druk 1, 77 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 40 cent. De titel maakt wel heel evident duidelijk, waarheen het taalgeknoei van ministers leidt, die geheel willekeurig ingrijpen en de verwarring op spellinggebied ten toppunt voeren. Richard Astenberge's vader is als verdachte inzake een diefstal van f 14000.- veroordeeld tot gevangenisstraf. Dat heeft zijn leven gebroken. Hij wordt geschuwd als de pest. Dat slaat ook terug op Richard zelf, die onder zijn kameraads heel wat hatelijkheden te verduren heeft. Op het sterfbed van Lansen blijkt, dat deze de dader is, zoodat de onschuld van Astenberge vast komt te staan. Richard wordt opgenomen in het gezin van den dokter. De psychologie van dit verhaal is hier en daar zeer onaannemelijk, b.v. het optreden van den dokter op blz. 71, die tot een vrijwel bewusteloozen man met zijn geheel bewusteloozen zoon, welke bovendien gewond is, zegt: "Ik zal jullie naar het huisje brengen, en dan heb ik je wat te vertellen." Als de drie kinderen in het doktershuis op Kerstavond te bed liggen, "is ook voor hen het grote Licht gekomen". Bij den Kerstboom vertelt de dokter het Kerstverhaal, "dat de Heere Jezus als klein kindje op aarde kwam, om ons allen zalig te maken" (75). Wij kunnen dit boekje niet gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1935

Frouck van der Hooning

Van een jonge vechter, druk 1, 77 blz.
Een boek voor de 12-jarigen. Er worden veel groote, schokkende dingen in verteld. Een jongen steelt een zilveren vulpotlood en schuift de schuld op een anderen jongen, wat te gemakkelijker gaat omdat diens vader 5 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Men denkt nu "zoo vader, zoo zoon". Van beiden blijkt in den loop van het verhaal de onschuld. Om die onschuld aan het licht te brengen moet nog iemand een ongeluk krijgen en sterven. Gelukkig ook hier "eind goed, al goed." 't Boek is wel vrij vlot geschreven over 't geheel, maar heeft een dramatischen inslag, die het weinig aanbevelenswaard maakt. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
Frouck van der Hooning

Van een jonge vechter, druk 1, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eerst worden de kinderen van dokter Rodenborgh ons voorgesteld. Daardoor komen we op de school en in aanraking met andere kinderen, waaronder Richard Astenberge, wiens vader 5 jaar onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht. En ook Tijs Vermeer leeren we kennen, maar als een laagstaande jongen. De heer Astenberge en zijn zoon hebben een armoedig bestaan en de laster doet hun geen goed. Maar op ongedachte wijze komt de onschuld aan het licht bij het sterven van een boerenknecht, voorheen werkzaam op dezelfde Bank als Astenberge. Deze laatste sterft en Richard komt bij den dokter als kind in huis. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje is goed uitgevoerd. 't Zal den kinderen wel boeien. Dat aan het einde de Kerstboom wordt ingevoegd, kan ons niet bekoren. Voor ons gevoel hokt hier het verhaal.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.