Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Zo'n jongen toch, druk 1, 30 blz.
G.K.O. 6 t.d.t. 30 blz. De familie Blijdenstein woont een kwartier buiten het dorp. Hier is feest ter eere van den nieuwen burgemeester. De kinderen Blijdenstein willen aan den lampionoptocht meedoen, maar door ernstige omstandigheden moeten de ouders juist op dien avond weg en de kinderen moeten beloven, thuis te blijven. Ze gaan evenwel stilletjes er op uit en komen laat terug, meenen inbrekers te zien en gaan hulp vragen. Het meisje verstuikt den voet. Later komen de ouders thuis en het kwaad wordt beleden en vergeven. Dit boekje kan ons heelemaal niet bevredigen. De stijl is wat stroef en de spanning te gekunsteld. Veel erger is, dat we het positief uitdragen van de schriftuurlijke Evangeliewaarheid missen. 't Verkeerde van ongehoorzaamheid wordt wel onder de aandacht gebracht. Maar de godsdienstige strekking is dun. Eventjes bidden — en 't helpt dadelijk al een beetje (blz. 21). Op blz. 30 wordt de uitdrukking gebruikt: "Je kunt den Heere Jezus vragen, of Hij je helpen wil, deze belofte te houden." Evangeliseerende waarde heeft het boekje niet. Een beetje moraal met den naam van den Heere Jezus er bij maakt een verhaal nog niet bruikbaar. We kunnen het derhalve niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

C.Th. Jongejan-de Groot

Zo'n jongen toch, druk 1, 30 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Karel en zijn zusje Inge zulen meedoen aan een lampionoptocht. Vader en moeder moeten plotseling naar zieke Oma en nu moeten de kinderen thuis blijven. Ze gaan toch 's avonds naar het dorp, omdat ze denken, dat vader de optocht vergeten is. Ze winnen een prijs. Bij huis zien ze licht boven. Ze denken aan inbrekers en gaan terug. Inge valt en kan niet verder. Karel haalt den veldwachter en Trijntje Spoor, een vrouwtje uit het dorp. Inbrekers zijn er niet, maar Lina, de vroegere dienstbode, heeft de kinderen gezocht. Intusschen komen de ouders thuis, juist als Inge binnengedragen wordt. Karel heeft spijt. Trijntje wijst er hem op, dat hij zonde gedaan heeft en dan is er ook wel berouw. Vader wijst op den Heere Jezus, die ook hem helpen wil. Algemeene op- of aanmerkingen: Goed verteld. Christelijke inslag tamelijk slap, hoewel niet onjuist. Eigenlijk weinig behoefte aan dit boekje. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.