Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 1, 48 blz.
Serie: "Voor onze Kleinen" G. K. 0. 15 t. d. t. 40 cent. Drie zusjes moeten op broertje passen, dien ze in z'n karretje rijden. Bij 't hek van het groote kasteel gekomen, vinden ze dat open. Ze gaan den tuin in en vinden aardbeien. Spoedig zijn ze druk aan 't plukken, voor moes, en vergeten op broertje te passen. Dan komt er een tuinman: ze stuiven uit elkaar. Broertje is zoek. Ze gaan later broertje zoeken, maar vinden het hek dicht. De baron heeft het wagentje gevonden en op het terras gebracht, waar zijn kleindochtertje Nettie ziek ligt. Spoedig zijn de drie zusjes gevonden. Den volgenden morgen mogen ze met broertje terugkomen, om kersen te eten. Dit boekje, schitterend verteld, is verlucht met lieve, levendige plaatjes. Keurig uitgevoerd, heldere lettervorm, waarbij de woorden met verdeelde lettergrepen: zeer geschikt zijn voor eerstbeginnende lezers. Strekking zit er natuurlijk niet veel in. Maar 't kleine verhaaltje is aardig en ook houdt het slot, waar Oma aan Netty voorhoudt, dat ze geduldig moet zijn, want dat "onze lieve Heer", blijkens het gebeurde, de zieke kindertjes niet vergeet, nog wel een gedachte in. Dat "onze lieve Heer" is wel kinderlijk, maar het is ook hinderlijk. Twee aanmerkingen zouden we willen maken. Als we bijzondere reden van dank hebben, mag ons bidden niet eerbiediger zijn dan anders. Bidden behoort altijd zoo eerbiedig mogelijk te wezen. En voorts, het doet niet aangenaam aan dat de ondeugendheid nog min of meer op een belooning uitloopt in het kersenfeest op 't kasteel. Daardoor wordt het moreele gevoel gekwetst. Wijl de Evangelisatiegedachte ontbreekt, kunnen we dit overigens mooie boekje niet in de eerste plaats voor Zondagsscholen aanbevelen. Voor de laagste klassen van Christelijke dagscholen is het meer geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925

W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 5, 48 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Miep, Betteko en Saartje gaan met hun kleine broertje Jopie het bosch in. Ze komen bij een hek, dat op een kiertje openstaat. Dit hek geeft toegang tot den grooten tuin van den baron. Ze gaan in dezen tuin nu wilde aardbeien zoeken en raken op die manier Jopie kwijt. De baron, die gaat wandelen, ziet Jopie en neemt hem in z'n karretje mee naar het kasteel. Nettie, een ziek meisje, vindt Jopie erg leuk. De drie meisjes komen ook bij het kasteel en zijn natuurlijk erg blij, dat ze hun broertje weer terughebben. Algemeene op- of aanmerkingen: Op meesterlijke wijze weet Van de Hulst altijd weer de juiste toon te pakken voor onze kleinen. Jammer, dat in zijn boekjes geen godsdienstige strekking wordt aangetroffen. Even een gebedje tot den "lieven Heer" en daarmede is het gedaan. Nieuwe spelling.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 6, 48 blz.
Prijs f 0.60; gebonden; geïll.; meisjesbeek, leeftijd 6-7 jaar; Catalogusno. 22. Strekking: Drie meisjes gaan met hun kleine broertje het bosch in. Zij gaan in den tuin van den Baron wilde aardbeien zoeken en raken Jopie kwijt. Tenslotte vinden zij elkander op het kasteel terug. Gebruik van Heer.
Conclusie: Van de Hulst schrijft op meesterlijke wijze voor onze kleinen. Toch bevredigt ons - de godsdienstige strekking van zijn boekjes niet.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 9, 47 blz.
Dat de serie "Voor Onze Kleinen" zeer veel opgang gemaakt heeft, blijkt uit het respectabel aantal herdrukken dat verschillende van de nu volgende deeltjes bereikten. Het dwingt bewondering af hoe de schrijver W.G. van de Hulst, in de eenvoudige verhaaltjes met hun korte zinnen toch een sfeer oproept, die de jonge lezertjes weet te boeien en te amuseren. Opmerkelijk is ook dat hij met het simpelste verhaaltje een stukje godsdienst weet te verweven op aantrekkelijke en onopdringerige wijze. De oorspronkelijke tekeningen van Tjeerd Bottema, die een enkele keer wat ouderwets aandoen, maar overigens wel aanspreken, bleven gehandhaafd. In nr. 1, Fik (14e druk) vertelt een hondje zijn diverse belevenissen met zijn baasje Jan: bezoek aan de slager, ontmoeting met een kikker, een zware ziekte van Janneman. Nr. 3. "Allemaal katjes!" (11e druk) gaat over twee ondeugende poesjes, die kattekwaad uithalen in het huis van de dokter en over twee lieve zusjes, van wie die katjes zijn. Natuurlijk komt alles op zijn pootjes terecht. Ja, zelfs de boze dokter draait bij. In nr. 4 (13e druk), wordt verhaald Van de boze koster! die zijn bril verloren heeft. Als hij dan ook nog een paar bengels in de kerk aantreft, jagend op een biggetje, is hij helemaal kwaad. Maar alles komt goed voor alle partijen. Van drie domme zusjes! (9e druk) is de titel van nr. 6. Drie domme vogel-zusjes zien niet, dat kleine broer niet mee kan, wanneer zij op ontdekking gaan. Drie domme mensen-zusjes gaan op avontuur op verboden grond en laten kleine broer achter, wanneer zij onraad bespeuren. Vogeltjes en kindertjes komen weer veilig thuis. Ook een 11e druk haalde nr. 7, waarin alles draait om Bruun, de beer! Ko en Kees laten de beer van hun zieke zusje Rietje uit het raam vallen en als ze de volgende morgen gaan zoeken is hij verdwenen. Op de speelplaats zien ze jongens met Bruun voetballen. Ko weet het beertje te veroveren, holt ermee naar huis en stopt het vuil en wel bij Rietje in bed, die dolgelukkig is. Ook nr. 12, Anneke en de sik, (8e druk) zal wel graag door de kleintjes gelezen worden. Anneke heeft een mooi blauw lintje, dat ze haar geitje om wil doen. Sik loopt echter weg en Anneke gaat hem achterna, steeds verder. Zij verdwaalt en wordt door een turfboer bij haar grootouders teruggebracht. Als laatste krijgen we dan nr. 18, Annelies (3e druk). Het dochtertje van de dominee gaat met Peter van de boer mee naar het land. Terwijl de koeien worden gemolken, gaan de kinderen op onderzoekingstocht. Ze gaan spelevaren en het scheelde maar een haar of Annelies was verdronken. Na vele strubbelingen volgt een blijde thuiskomst. (p. dl. geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 10, 47 blz.
prijs gecartonneerd f 0,90; prachtplaatjes van W. G. v. d. Hulst jr.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Een jong vogeltje valt van de muur. Drie zusjes komen met lapje in de trekkar langs, gaan het openstaande hek van de buitenplaats in en plukken wilde aardbeien. Ze vluchten voor de tuinman, vergeten Jopie, 't hek wordt gesloten! Dan komen ze door een slootje weer in het park, maar Jopie is intussen gevonden door de baron. Hij brengt hem bij zijn zieke kleindochter, waar de domme zusjes eindelijk ook arriveren. Morgen mogen ze weer aardbeien plukken: Netty zal dan op Jopie passen. Strekking: Aardig kinderverhaaltje, leuk verteld, met veel gevoel. De drie domme zusjes erkennen hun fouten, Netty leert geduld God zorgt voor zieke en gezonde kinderen. Ook voor de vogeltjes: 't kleine vogeltje komt óók weer veilig "thuis". Gebruik van "Heer".
Conclusie: Waarom niet "Here"? Een mooi boekje met royale illustraties.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 12, 48 blz.
Van drie domme zusjes door W.G. van de Hulst. Drie domme zusjes lopen weg van huis en verliezen het kleine broertje Jopie in het bos. Natuurlijk keert tenslotte alles ten goede. Inhoud en stijl geven een ouderwetse indruk. (geb. f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1965-66

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 13, 47 blz.
prijs gebonden f 1,50; meisjesboek.
Inhoud: Drie zusjes gaan in de tuin van een baron wilde aardbeien zoeken. Ze hebben een broertje bij zich, dat ze vergeten als ze worden weggejaagd. Later willen ze hem halen en vinden het hek gesloten. Over een slootje komen ze weer in de tuin. De baron heeft het ventje gevonden en neemt 't mee naar z'n zieke kleinkind. De hond hoort de kinderen en deze worden door de baron bij hun broertje gebracht. Het zieke meisje vindt vriendinnetjes en een vriendje in de kinderen. De grootmoeder van het zieke meisje en de moeder van de drie zusjes wijzen op de zorg van de lieve Heer. Ook wordt Gods zorg beschreven over een afgedwaald vogeltje. Gebruik van Heer.
Conclusie: Aardig boekje. We lezen echter niet van spijt over ongehoorzaamheid, alleen over dankbaarheid voor het sparen van het broertje.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 17, 47 blz.
Gebonden, 17 tekeningen, enkele in één kleur, leeftijd: 6-8 jaar, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs: f 4,75.
Inhoud: De zusjes Miep, Betteko en Saartje gaan wandelen met hun broertje Jopie. Ze zien dat het hek van het bos van de baron openstaat en gaan er met de wandelwagen door. Ze gaan wilde aardbeien plukken, maar als ze de tuinman zien, hollen ze van schrik het hek uit. Dat gaat dicht. Wat nu? Ze kunnen Jopie toch niet in het bos van de baron achterlaten. Ze springen over een slootje heen en gaan hun broertje zoeken. Dat is al gevonden door de baron. Ook de meisjes komen tenslotte bij hem en zijn zieke kleindochter Nettie. Morgen mogen ze terugkomen om aardbeien te plukken en Nettie wil dan graag op Jopie passen.
Conclusie: Voor de conclusie verwijs ik allereerst naar de bespreking van "De wilde jagers" hierboven. Ook hier herhaald gebruik van "lieve Heer" (blz. 37, 38, 45, 46, 47). Wat me opviel was dat in beide boekjes een ziek meisje voorkomt en dat in beide gevallen gesteld wordt dat God voor zieke kinderen zorgt en aan de zieke meisjes gevraagd wordt toch geduldig te zijn. Aanbevolen. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van drie domme zusjes, druk 18, 47 blz.

Beoordeling: Dit zijn "klassiekers" onder de kinderboeken. Velen van ons zullen de titels nog herkenen. Als kind hebben we ervan genoten en de kinderen van nu genieten er ongetwijfeld nog van. Alle boekjes zijn op voortreffelijke wijze, soms met een steunkleur, geïllustreerd door de zoon van de schrijver, W. G. van de Hulst jr. Al deze deeltjes zitten tussen de 10e en de 25e druk. Ik kan me indenken, dat sommigen de boeken van Van de Hulst een beetje ouderwets gaan vinden. De schrijver gebruikt vaak de uitdrukking "de lieve Heer". Bij andere schrijvers hebben we daar vaak moeite mee. Mag Van de Hulst dat wel? De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 6-8 jaar, zowel jongens als meisjes. De prijs is f 5,50 per deeltje. De uitgever is Callenbach te Nijkerk.
Conclusie: aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1989

Open Boekbeoordeling.