Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Zo'n dom klein meisje, druk 1, 32 blz.
G.K.O. 6 t.d.t. Joke jokt op school, dat ze hoofdpijn heeft, zoodat ze naar huis mag, en thuis weêr, zoodat ze naar bed moet. Als Tante komt met een cadeautje, gaat ze hardop schreien, omdat ze te bed blijven moet, en ze vertelt moeder de waarheid. Deze auteur heeft een zeer goeden naam. Dat komt natuurlijk ook hier aan het licht, want het kleine gebeuren is mooi verteld. „Alles is nu weer helemaal goed tussen Moeder en Joke. En ook tussen den Heere Jezus en Joke" (pag. 36) — ziedaar de eigenlijke hoofdzaak, waarom het moest gaan. Doch de Schrijfster zet hier de punt. Wel wordt er gesproken over de noodzakelijkheid van een nieuw hart. Onder veel restrictie aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

C.Th. Jongejan-de Groot

Zo'n dom klein meisje, druk 3, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Als tante komt logeren, moet Joke school blijven. Ze doet alsof ze ziek is en mag daarom naar huis. En ze had Moeder kort hiervoor plechtig verklaard, dat ze haar Moeder nooit bedriegen zou! Wat heeft Joke er een spijt van.
Conclusie: Een goed boekje voor de jongeren. Het kwaad van de leugen wordt getekend, maar ook de onrust, die hiervan het gevolg is. Joke leert vergeving vragen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Zo'n dom klein meisje, druk 3, 32 blz.
Zo'n dom klein meisje, door C.Th. Jongejan-de Groot, voor beginnelingen in lettergrepen geschreven.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.