Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L. Schoolland

Van Fieneke en Marjolijn , druk 1, 54 blz.
prijs f 0,90; gebonden; meisjesboek:
Inhoud: Fieneke van de dokter en Marjolijn van de kunstschilder, die in een "huis op wielen" woont, worden vriendinnetjes: Op een middag gaan ze de kerk binnen en worden door de koster zonder erg ingesloten. Ondertussen zoeken de beide vaders naar hun dochtertjes. Als straks de koster weer in de kerk moet zijn, komen ze huilend voor de dag. We maken verder een Zondag mee in het doktersgezin, Fienekes verjaardag en het ongeluk met Mientje van de boer, die bijna verdrinkt en door de hond wordt gered. Strekking: Hoe nodig is het, dat God ons behoedt. Hij moet er om gebeden worden; Hij dient er ook voor gedankt.
Conclusie: Behoudens een enkel ding (hoofdst. 12, regel 5) kan ik dit boekje wel waarderen. Het bevat enkele uit godsdienstig oogpunt zeer goed getroffen bladzijden. Ook wordt belangstelling voor de natuur aangebracht, waarbij de Schepper niet uit het oog wordt verloren.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
J.L. Schoolland

Van Fieneke en Marjolijn , druk 1, 54 blz.
J.L. Schoolland zal kennelijk nog meer gaan vertellen Van Fieneke en Marjolijn want het boekje dat voor ons ligt, heeft als ondertitel "Zomer". Het dochtertje van de dokter en Marjolijn van de schilder, die in een woonwagen woont, maken kennis met elkaar, en als een grote hond tegen hen blaft, vluchten ze met hun ijsjes de kerk in. De twee zoekende vaders komen zo ook met elkaar in contact en het wordt een dikke vriendschap, Alles is heel aardig en aantrekkelijk verteld. Er wordt echter nogal veel "bijbels" gedankt en geprezen, wat voor onze kleintjes wel wat bevreemdend zal zijn. (geb. f 0,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.