Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L. Schoolland

Van Fieneke en Marjolijn , druk 1, 54 blz.
prijs gebonden f 0,90; meisjesboek.
Inhoud: Fieneke van dokter van Dam gaat met haar vriendinnetje, Marjolijn Terborg, logeren bij haar opa. Dokter van Dam moet nl. met zijn vrouw naar Zwitserland. Wat de heide vriendinnen daar beleven vertelt dit 4e deeltje van "Van Fieneke en Marjolijn". Strekking: De strekking is samen te vatten in één zin: we zijn altijd, in de lucht, op het water en op het land, in Gods hand,
Conclusie: Het zal wel nodig zijn de andere drie deeltjes er naast te bezitten, want dit éne laat de verhouding der verschillende personen wel in de mist. Kerkgang en gebed spreken vanzelf; schuldbesef en berouw zijn vaag.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
J.L. Schoolland

Van Fieneke en Marjolijn , druk 1, 54 blz.
J.L. Schoolland voltooide zijn serie van vier boekjes over de wederwaardigheden Van Fieneke en Marjolijn in de verschillende seizoenen met het deeltje over de lente. Veel nadruk valt op de liefde voor mens en dier, en vooral ook op het vertrouwen in de Heer, die ons aller leven in Zijn hand houdt. De strekking is goed, maar voor katholieke kinderen is de streng protestantse geest en terminologie wat vreemd, hetgeen het boekje voor hen niet zo geschikt maakt. (geb. f 1,- )

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.