Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Tot zijn kinderen en erfgenamen, druk 1, 126 blz.
(No. 17 uit Bredée's Familiebibliotheek). Gecartonneerd, geen ill. 75 cent. In linnen f 1.-. Ook in dit deeltje van Bredée's bekende Bibliotheek toont Johanna Breevoort hoe genoeglijk ze vertellen kan. Er zijn zeer schoone en opmerkelijke passages in. Het verdient lof, dat zij den kinderen het voorrecht van het Verbond uitnemend doet gevoelen, en dat zij de oudere bemoedigt, als hun kroost de verkeerde weg opgaat. Kinderlectuur en Evangelisatielectuur is dit boek niet. Daarom volstaan we met deze korte adnotatie. Dit boek dient mede als premie bij den Martha-kalender.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925