Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière

Toen Elsa op Welgelegen was, druk 1, 94 blz.
G. K. C. O. 15 t. d. t. 90 cent. Hoè mooi dit boekje er uit ziet, en hoe fijn het is geïllustreerd (de omslag is een lust voor de oogen!) - we kunnen het niet aanbevelen. Het bevat veel goeds, maar 't voornaamste ontbreekt. Het verhaal van Elsa's verblijf op "Welgelegen", terwijl haar Vader in Indië en haar Moeder in Zwitserland vertoeft. Fleurig beschreven, echter: de aanwijzing van den weg naar den Heere Jezus ontbreekt. Christus'naam wordt wel genoemd, maar waartoe we Hem noodig hebben, blijkt niet. Volgens blz. 87 moeten we "allemaal strijden om kinderen te zijn van één hemelschen Vader, en allen één Heiland navolgen". De geest van het boekje is, dat wij ons kunnen begeven op den rechten weg met hulp van genade. Typeerend is de kerstfeestviering, blz. 32, 33. Vader leest Luc. 2: 1-20, maar geciteerd worden ( en dan nog foutief) alléén vers 1 en vers 20. Van den Heere Jezus hooren we niets! Dit boekje is zóó licht op 't gewicht, dat we het niet wenschen uit te deelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925