Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Toch een jongen, druk 1, 78 blz.
Uit den titel laat zich terecht vermoeden, dat dit boek een jongensboek ia uit het jongensleven. Guus Rekers is een jongen van 9 jaar, die enkele jaren terug ernstig ziek is geweest en zich steeds ontzien moet; hij mag b.v. niet hard loopen. Daardoor wordt hij vaak geplaagd en zelfs "Guusta" genoemd. Er komt een tijd, dat hij zich daartegen verzet op verkeerde manier; hij durft ook belletjetrekken en sneeuwballen gooien. Dit laatste brengt narigheid, want hij heeft den hoed van een ouden heer geraakt. Deze herkent één van de jongens als den zoon van zijn groentenleverancier; zegt dezen de klandisie op en beklaagt zich bij het hoofd der school. Als Jan verdacht wordt als degene, die den hoed geraakt heeft, zegt Guus uit eigen beweging, dat hij de schuldige is. Later gaat hij vergeving vragen bij dien ouden heer en bewerkt ook, dat de groenteman weer mag leveren. Zoo toont Guus een echte jongen te zijn. De tweestrijd bij Guus wordt zeer goed beschreven. Wel kon o.i. de held van 't verhaal een paar jaar ouder zijn. De strekking is uitnemend. Wat "groot" is in de oogen van grooten en kleinen is "nietig" in de oogen Gods en wat "laf" is in 's menschen oog geeft dikwijls blijk van flinkheid en moed. Het verhaal wekt op om tegen de zonde te waken, maar ook de zonde te belijden en na te laten. Ook uit paedagogisch oogpunt is dit boekje aan te bevelen. Zelfs vele ouders zullen er iets uit kunnen leeren. Een aanmerking veroorloven we ons te geven in eenigszins ironischen vorm. Ze is afkomstig van een schoolopziener onder onze Recensenten: "De school in dit boekje mag men niet tot voorbeeld nemen. De manier van optreden van het hoofd is allesbehalve opvoedkundig. En als de schrijfster soms het goudschaaltje bezit, waarop men kan afwegen, of een jongen van 9 jaar voor zijn gedrag moet hebben 7-, 7, 7+ of 71/2, dan raad ik haar aan octrooi daarop te nemen en de uitvinding daarna aan een maatschappij over te doen; die zal er stellig wel een millioen voor willen geven." Dit boekje is overigens niet alleen een zeer goed jongensboek, maar ook een Christelijk jongensboek. Ook de uitvoering is onberispelijk. Onze zeer hartelijke aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929