Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronB.J. van Wijk

Steffie van het grijze huis, druk 1, 115 blz.
prijs gebonden f 4,65; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Steffie en z'n broertje Siepie zijn de kinderen van een voddenkoopman. Als vader en moeder kort na elkaar gestorven zijn, worden de kinderen in huis genomen door boer Landaal en zijn vrouw. Deze mensen hebben zelf geen kinderen en vinden het een vreugde voor Steffie en Siepie te mogen zorgen. In dit huis ondergaan de jongens de gunstige invloed van het christelijk gezin.
Conclusie: Een spannend, verhaal, dat we graag in handen van onze kinderen geven. Opmerking: 'n Enkele taalfout: Luidt klinkt Steffies stem op (blz. 80). Meidoorn en Lindeboom hoeven niet met een hoofdletter geschreven te worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
B.J. van Wijk

Steffie van het grijze huis, druk 1, 115 blz.
prijs f 4,65 gebonden; jongensboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Steffie is de zoon van een voddenkoopman. Als zijn ouders kort na elkaar sterven, wordt hij met zijn broertje Siepie opgenomen in het huis van boer Landaal. Deze, met zijn knecht Van Vliet, geven Steffie een godsdienstige opvoeding. Om zijn afkomst wordt Steffie geminacht door Klaartje de Kooter en haar vader. Deze heeft echter Steffies grootvader verkeerd behandeld. Tenslotte wijzigen zich de verhoudingen. Steffie trouwt met Klaartje en ontvangt het wettig familiebezit.
Conclusie: Het verhaal is op zichzelf niet onaardig. Het boekje beschrijft duidelijk de kracht en de gevolgen van de zonde. Het geheel is echter nogal overdreven. Er komen in luttele blz. te veel sterfgevallen voor. Ook het godsdienstig element ligt er te dik op. De plaatselijke predikant wordt onder critiek gebracht zonder voor de kinderlijke lezers begrijpelijke motieven. Zo ademt het boekje toch een geest, die niet geheel aanvaardbaar is.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
B.J. van Wijk

Steffie van het grijze huis, druk 1, 115 blz.
prijs f 4,85 gebonden; jongensboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Steffie is de zoon van een voddenkoopman. Als zijn ouders kort na elkaar sterven, wordt hij met zijn broertje Siepie opgenomen in het huis van boer Landaal. Deze, met zijn knecht Van Vliet, geven Steffie een godsdienstige opvoeding. Om zijn afkomst wordt Steffie geminacht door Klaartje de Kooter en haar vader. Deze heeft echter Steffies grootvader verkeerd behandeld. Tenslotte wijzigen zich de verhoudingen. Steffie trouwt met Klaartje en ontvangt het wettig familiebezit.
Conclusie: Het verhaal is op zichzelf niet onaardig. Het boekje beschrijft duidelijk de kracht en de gevolgen van de zonde. Het geheel is echter nogal overdreven. Er komen in luttele blz. te veel sterfgevallen voor. Ook het godsdienstig element ligt er te dik op. De plaatselijke predikant wordt onder critiek gebracht zonder voor de kinderlijke lezers begrijpelijke motieven. Zo ademt het boekje toch een geest, die niet geheel aanvaardbaar is.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
B.J. van Wijk

Steffie van het grijze huis, druk 1, 115 blz.
prijs f 4,85 gebonden; jongensboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Steffie is de zoon van een voddenkoopman. Als zijn ouders kort na elkaar sterven, wordt hij met zijn broertje Siepie opgenomen in het huis van boer Landaal. Deze, met zijn knecht Van Vliet, geven Steffie een godsdienstige opvoeding. Om zijn afkomst wordt Steffie geminacht door Klaartje de Kooter en haar vader. Deze heeft echter Steffies grootvader verkeerd behandeld. Tenslotte wijzigen zich de verhoudingen. Steffie trouwt met Klaartje en ontvangt het wettig familiebezit.
Conclusie: Het verhaal is op zichzelf niet onaardig. Het boekje beschrijft duidelijk de kracht en de gevolgen van de zonde. Het geheel is echter nogal overdreven. Er komen in luttele blz. te veel sterfgevallen voor. Ook het godsdienstig element ligt er te dik op. De plaatselijke predikant wordt onder critiek gebracht zonder voor de kinderlijke lezers begrijpelijke motieven. Zo ademt het boekje toch een geest, die niet geheel aanvaardbaar is.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
B.J. van Wijk

Steffie van het grijze huis, druk 2, 158 blz.
gebonden, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar, geïllustreerd met 4 zwart-wit tekeningen. Prijs f 17,50.
Inhoud: Na een vechtpartij komt Steffie met zijn broertje Siepie in contact met Jan Vliet en zijn baas boer Landaal, en zo ook met de Bijbel. Als de jongens wees geworden zijn, worden ze opgenomen in het kinderloze gezin van de boer. Al voor die tijd werd Steffie verdacht van diefstal van kippen en eieren in de omgeving. Later worden de "echte dieven" op heterdaad betrapt. Desondanks blijft Landaals buurman, boer De Kooter, de jongens afwijzen. Dat heeft te maken met de oneerlijke manier waarop de vader van De Kooter vroeger het land bij het "grijze huis" in handen had gekregen. De Kooter sterft en zijn vrouw maakt schoon schip. Tenslotte trouwt Steffie zelfs met hun dochter Klaartje en wordt hij de nieuwe boer van het "grijze huis".
Conclusie: Ik heb zelf nog de eerste druk uit 1953 van dit boek. Ik was benieuwd of en in hoeverre de taal aangepast zou zijn. In de titel is "'t grijze huis" vervangen door "het grijze huis" en het eerste hoofdstuk heette vroeger "Steffie krijgt een uitbrander" en nu "Steffie redt een hond". De omslag is eigentijds gemaakt en de oorspronkelijke elf kleine tekeningen zijn vervangen door vier nieuwe, pagina-grote tekeningen. Verder wijst steekproefsgewijze controle erop dat er aan de tekst heel weinig is veranderd. Wie de weinige veranderingen aangebracht heeft, is me niet bekend. Als jongen vond ik het boek mooi, al had het soms wel iets beklemmends. Er worden vier sterfbedden beschreven, dat van Steffies' ouders en boer Landaal kort en dat van De Kooter uitvoeriger. Het godsdienstige element is grondig door het hele boek heen verweven. De laatste ernst dat het nodig is te kunnen sterven is telkens tastbaar. Ik heb daar als zodanig geen moeite mee. Integendeel. Toch heb ik wel een paar vragen. Is het zinvol dat boer Landaal op het graf van boer De Kooter in zijn toespraak de luisteraars een bekeringsweg voorschrijft, al voeg ik er direct aan toe dat een oproep tot bekering niet ontbreekt: "Haast u om..." en "Zoek dan toch de Heere" (p. 137). Verder wordt alleen in deze toespraak uitdrukkelijk de naam van de Heere Jezus genoemd. Waarom laat de schrijver de gelijkenis van de verloren zoon door Jan van Vliet vertellen - wat overigens heel goed in het verhaal van het boek is ingevlochten - zonder te spreken van Hem Die haar ooit als eerste vertelde? Juist in de godsdienstige bewoordingen mis ik een wat eigentijdsere verwoording, die onze jongeren verstaan, bijv. "Jan behoort als een van de Heere afgezonderde tot een afgezonderd volk" (p. 38). Na vijfenveertig jaar is deze zin (met andere zinnen) ongewijzigd overgenomen. Dat zal wel gebeurd zijn uit piëteit voor de schrijver, die immers al lang geleden is overleden. De vraag is: (hoe) komt dit over bij de jonge lezers? Overigens overheerst bij mij, vijfenveertig jaar na de eerste lezing, toch de waardering voor het boek.
Eindoordeel: Aanbevolen. Gouda C. de Pater
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1998

Open Boekbeoordeling.