Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 1, 78 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-15 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Op één der strooptochten wordt Sikko gevangen genomen en weggevoerd naar het hooge Noorden. Daar wordt hem aangeraden, den dienst van Odin aan te nemen en Christus te verloochenen. Maar Sikko weigert en wordt gesterkt door het gesprek met Gerardus, ook een gevangen Fries, net als hij. Als een jaar later de schepen der Noormannen weer uitvaren, weet Sikko te ontvluchten en ontmoet zijn moeder weer. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek, dat men, zonder op te houden, uitleest. Vol spanning! Mooi en echt is het gedeelte, waarin de Christenslaaf Gerardus het evangelie predikt aan een anderen slaaf.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 1, 78 blz.
Bij een overval der Noormannen in Friesland (846) werd na een gevecht aan het strand Sikko, een Friesch jongeling, die het Christendom aangenomen had, door de zeeroovers gevangen genomen en naar hun land meegevoerd. Men trachtte hem tot een der hunnen te maken en zijn Christelijk geloof te doen afzweren. Hij bleef echter getrouw, waarbij hij vooral gesteund werd door Gerardus, die reeds vele jaren gevangen gehouden werd, doch steeds zijn Heiland trouw gebleven was. Op een der bergtochten, die hij maken moest, werd hij in Gods hand het middel om zijn tochtgenoot, Gorm genaamd, van een wissen dood te redden. En toen het voorjaar kwam en weer een nieuwe rooftocht naar het Zuiden zou plaats hebben, liet men hem door Gorms voorspraak dien tocht meemaken. In zijn land teruggekeerd, gelukte het hem te ontsnappen en zich weer bij zijn stamgenooten te voegen. Het verhaal heeft zeker een leerzame strekking, waar het met den godsdienst, met de zeden en gewoonten der Noormannen uit die dagen bekend maakt. De standvastigheid van Gerardus, om altijd en overal te midden der heidensche Noormannen zijn Heiland te belijden, doet weldadig aan. En de steun, dien Sikko van hem ontvangt, getuigt van gemeenschap der heiligen. We kunnen dit boekje aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

H. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 1, 78 blz.
Sikko wordt gevangen genomen in een gevecht tusschen Friezen en Noormannen. Hij heeft de keus tusschen een Christenslaaf te worden, of als Odinvolger vrij te blijven. Sikko kiest de slavernij. Hij ontmoet een landgenoot, een gevangen monnik, die, zooveel hij kan, de Noormannen op God wijst en die ook Sikko tot standvastigheid vermaant. Sikko ondervindt veel in 't vreemde land, maar blijft getrouw. Op 'n nieuwen rooftocht gaat hij mee en komt met 't roofschip op een van de Rijnmonden, die door Frankische wachtschepen bewaakt worden. Op 'n gunstig oogenblik springt Sikko over boord en komt zwemmend aan land, door God bewaard voor de speren, die de Noormannen hem nazenden. Na lange, vermoeiende tochten komt hij in z'n woonplaats en dankt God voor z'n redding. Een boek, dat van begin tot eind blijft boeien, vooral jongens. Voor 10 tot 12 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
H. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 2, 84 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boekje geeft ons een kijkje in het leven onzer voorouders, toen de woeste Noormannen op onze kusten kwamen, de bevolking beroofden, hoeven verbrandden en inwoners dezer streken als gevangenen meevoerden. Sikko onderging zulk een lot. Een jaar lang is hij in het land der Vikingers geweest, heeft aanschouwd hun levenswijze, hun offerfeesten en hun ruwe drinkgelagen. Hij bleef echter getrouw aan 't Christelijke geloof, ondanks den aandrang der Noormannen. Op een tocht, die hij een jaar later meemaakte, gelukte het hem te ontkomen en zoo weer te komen in het land der Friezen. Groot was zijn blijdschap en die der zijnen over zijn onverwachts terugkeeren. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam, onderhoudend boekje. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt op blz. 54.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 3, 92 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar, algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boek is reeds in 1933 beoordeeld. Daar ik mij volkomen vereenig met dit oordeel, schrijf ik het hier over: Op één der strooptochten wordt Sikko gevangen genomen en weggevoerd naar het hooge Noorden. Daar wordt hem aangeraden, den dienst van Odin aan te nemen en Christus te verloochenen. Maar Sikko weigert en wordt gesterkt door het gesprek met Gerardus, ook een gevangen Fries. Als een jaar later de schepen der Noormannen weer uitvaren, weet Sikko te ontvluchten en ontmoet zijn moeder weer. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek, dat men zonder op te houden, uitleest. Vol spanning! Mooi en echt is het gedeelte, waar de Christenslaaf Gerardus het Evangelie predikt aan een armen slaaf. Jammer dat de titelplaat leelijk is; de illustraties zijn veel beter.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 3, 92 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 7 z.p. 6 t.d.t. 40 cent. Bij een overval der Noormannen in Friesland (846) werd na een gevecht aan het strand Sikko, een Friesch jongeling, die het Christendom aangenomen had, door de zeerovers gevangen genomen en naar hun land meegevoerd. Men trachtte hem tot een der hunnen te maken en zijn Christelijk geloof te doen afzweren. Hij bleef echter getrouw, waarbij hij vooral gesteund werd door Gerardus, die reeds vele jaren gevangen gehouden werd, doch steeds zijn Heiland trouw gebleven was. Op een der bergtochten, die hij maken moest, werd hij in Gods hand het middel om zijn tochtgenoot, Gorm genaamd, van een wissen dood te redden. En toen het voorjaar kwam en weer een nieuwe rooftocht naar het Zuiden zou plaats hebben, liet men hem door Gorms voorspraak dien tocht meemaken. In zijn land teruggekeerd, gelukte het hem te ontsnappen en zich weer bij zijn stamgenooten te voegen. Het verhaal heeft zeker een leerzame strekking, waar het met den godsdienst, met de zeden en gewoonten der Noormannen uit die dagen bekend maakt. De standvastigheid van Gerardus, om altijd en overal te midden der heidensche Noormannen zijn Heiland te belijden, doet weldadig aan. En de steun, dien Sikko van hem ontvangt, getuigt van gemeenschap der heiligen. We kunnen dit boek aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 4, 89 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boek is reeds in 1933 beoordeeld. Daar ik mij volkomen vereenig met dit oordeel, schrijf ik het hier over: Op één der strooptochten wordt Sikko gevangen genomen en weggevoerd naar het hooge Noorden. Daar wordt hem aangeraden den dienst van Odin aan te nemen en Christus te verloochenen. Maar Sikko weigert en wordt gesterkt door het gesprek met Gerardus, ook een gevangen Fries. Als een jaar later de schepen der Noormannen weer uitvaren, weet Sikko te ontvluchten en ontmoet zijn moeder weer. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek, dat men zonder op te houden uitleest. Vol spanning! Mooi en echt is het gedeelte, waar de Christenslaaf Gerardus het Evangelie predikt aan een armen slaaf. Jammer, dat de titelplaat leelijk is; de illustraties zijn veel beter.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Sikko, de gevangene der noormannen, druk 5, 92 blz.
G.K.C.O.(Cart. band). 7 z.p. 6 t.d.t. Bij een overval der Noormannen in Friesland (846) werd, na een gevecht aan het strand, Sikko, een Friesch jongeling, die het Christendom aangenomen had, door de zeeroovers gevangen genomen en naar hun land meegevoerd. Men trachtte hem tot een der hunnen te maken en zijn Christelijk geloof te doen afzweren. Hij bleef echter getrouw, waarbij hij vooral gesteund werd door Gerardus, die reeds vele jaren gevangen gehouden werd, doch steeds zijn Heiland trouw gebleven was. Op een der bergtochten, die hij maken moest, werd hij in Gods hand het middel om zijn tochtgenoot, Gorm genaamd, van een wissen dood te redden. En toen het voorjaar kwam en weer een nieuwe rooftocht naar het Zuiden zou plaats hebben, liet men hem door Gorms voorspraak dien tocht meemaken. In zijn land teruggekeerd, gelukte het hem te ontsnappen en zich weer bij zijn stamgenooten te voegen. Het verhaal heeft zeker een leerzame strekking, waar het met den godsdienst, met de zeden en gewoonten der Noormannen uit die dagen bekend maakt. De standvastigheid van Gerardus, om altijd en overal te midden der heidensche Noormannen zijn Heiland te belijden, doet weldadig aan. En de steun, dien Sikko van hem ontvangt, getuigt van gemeenschap der heiligen. We kunnen dit boek aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940