Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Rieneke's prijs, druk 1, 60 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 30 cent. Er is verschil tusschen den naam der heldin op den titel en van binnen: Rineke naast Rieneke. 't Verhaal is blijkbaar bestemd voor de kleintjes. 't Begint in de schoolklas, waar versjes worden opgezegd en waar een poppenhuis aangekleed wordt voor een zendingsbazaar. Rieneke weet op een oneerlijke manier den prijs te bemachtigen, ofschoon ze zoo stellig gedacht had, toen de juffrouw de geschiedenis van Jakobs bedrog verteld had: "Neen, ik hoef niet te bidden, om daarvoor bewaard te worden, want ik zou mijn lieve Moedertje nooit van mijn leven kunnen bedriegen." De auteur maakt uit het verloop der historie duidelijk, hoe arglistig ook het hart van het kind is; jammer dat de schuldbelijdenis en de schuldvergiffenis zich zoo sober beperken tot: "Willen we het samen nu ook tegen den Heere Jezus zeggen, dat je er berouw van hebt?" "Nu is alles weer goed." (Blz. 54). Het plaatje op blz. 41 teekent Rieneke niet als een klein meisje, dat door Moeder nog op de knie genomen wordt, maar als een groote dame. Ofschoon we het schuldgevoel gaarne dieper en levendiger hadden gezien, en de schuldvergeving om Christus' wil duidelijker had kunnen uitkomen, bevelen we dit boekje om de strekking aan. Waarschuwing tegen geestelijke zelfoverschatting is een voortreffelijk motief in een kinderboek.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1935

C.Th. Jongejan-de Groot

Rieneke's prijs, druk 1, 60 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rieneke woont met haar moeder in een speelgoedwinkeltje. Ze moet voor de juffrouw op school met nog drie andere meisjes een poppenhuis meubileeren voor de Zendingsbazar. Wie het het mooist doet, krijgt als prijs een boek en mag op de bazar helpen verkoopen, verkleed als Roodkapje. Rieneke's poppenhuis is heet mooist. Guurtje, een oud vrouwtje, heeft ge' holpen. En moeder heeft een mooi ameublementje in het huis gezet, omdat het een beetje beschadigd was. Maar moeder weet niet, dat Rieneke dat opzettelijk gedaan heeft. Rieneke krijgt de prijs. Maar ze heeft er geen vrede mee. Ze heeft moeder bedrogen. Ze belijdt haar schuld. Op den avond van de bazar gaat Rieneke niet naar de bazaar. Ze gaat de zieke Olga gezelschap houden op de groote villa. Het boek, dat ze op een oneerlijke manier verkregen heeft, moest ze eerst afstaan, maar ten slotte krijgt ze het toch. Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal lijkt wel wat erg fantastisch en bont. Het goede er in is, dat de schrijfster aan wijzen wil, dat degene, die kwaad bedrijft, niet waarlijk gelukkig kan zijn. Maar we meenen, dat we ook in kinderboekjes de fantasie niet zoo onbeteugeld de vrije loop moeten laten, daar het verhaal daardoor in sterke mate onwaarschijnlijk wordt.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Rieneke's prijs, druk 1, 60 blz.
Rineke doet mee aan een wedstrijd met drie andere meisjes, wie 't mooiste een poppenhuis kan meubileeren voor een zendingsbazaar. Ze is een aardig Rineke, maar bezwijkt voor een zware verzoeking, waardoor ze uit moeders speelgoedwinkel een deftig ameublement krijgt. Gelukkig blijft ze niet met zoo'n groot kwaad rondloopen. Bij 't ontvangen van den prijs gaat ze bij moeder schuld belijden. Dit verhaaltje is heel goed en zuiver verteld en zou ik graag uitdeelen. Geschikt voor meisjes van 8 en 9 jaar, al zijn de plaatjes niet alle gelukkig uitgevallen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1951