Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.G. van Trecht

Opnieuw kerstfeest, druk 1, 47 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een arbeidersgezin, waarvan de vader ziek is, gaat in zorgvolle omstandigheden de Kerstdagen in. Het ergste is, dat zij de Kerstdagen ingaan zonder zich om het Kerstevangelie te bekommeren. Een Evangelist heeft al eens getracht contact te zoeken met het gezin, maar tevergeefs. De kinderen willen graag een Kerstboom, maar het geld ontbreekt. Jan en Grietje gaan nu probeeren met sneeuw ruimen wat geld bij elkaar te krijgen voor een Kerstboom. Gerrit probeert er een uit het bosch weg te halen, maar verstuikt zijn voet en wordt door den boschwachter naar diens huis gebracht. Segers blijkt een oud schoolvriend van Gerrits vader te zijn. Intusschen zijn Jan en Grietje thuis gekomen. Ze zijn verdwaald en ten slotte verzeild geraakt bij den Evangelist van "de goede Tijding", die nu andermaal met het gezin in contact tracht te komen. Het gelukt, de kinderen vieren het Kerstfeest mee op Zondagsschool en de Evangelist spreekt met vader, die zijn tegenstand opgeeft en naar Gods Woord luisteren wil. Algemeene op- of aanmerkingen: De omslag van dit boekje vind ik niet mooi, de plaatjes zijn veel aardiger. De Evangelist geeft aan Jan en Grietje te kennen, dat zij geen kerstboom noodig hebben om Kerstfeest te vieren. Terecht, daarom viel het ons op wel roode brandende kaarsjes noodig te hebben voor de Kerstfeestviering! (blz. 25 en 37). Het verhaal is vlot en boeiend geschreven. De vertelling op het Kerstfeest is goed: Hij is arm geworden, daar Hij rijk was om armen rijk te maken. Het kan zeker aanbevolen worden.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.