Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronElisabeth Dreisbach

Winifred , druk 1, 70 blz.
geïllustreerd door Hans Ellens, geschikt voor 10 jaar en ouder. Prijs f 12,50.
Inhoud: Door omstandigheden thuis - vader (professor Frank) is erg druk en moeder leeft voor haar eigen plezier - komt Winifred in het gezin van oom en tante in Wenen. Winifred is een verwend, ijdel meisje, maar kan het toch wel met de andere kinderen vinden. Als ze haar oma om een spiegel vraagt, krijgt ze een bijbeltje. Het is de bijbel die haar vader vroeger gebruikte. Deze "spiegel" wordt voor Winifred het belangrijkste in haar leven. Zeker als ze door een ernstig ongeluk - in het Prater/een pretpark - blijvend gehandicapt raakt! De verandering in het leven van het meisje brengt ook verandering in het leven van vader en moeder.
Beoordeling/opmerking: Een prachtig boek met een geweldige strekking. Jammer dat er - en dat komt waarschijnlijk door de vertaling - zoveel "moeilijke" woorden in dit boek staan. Zouden onze kinderen begrijpen wat een gouvernante (blz. 9) is, wat stompzinnig (blz. 11), een analfabeet (blz. 12), hartstochtelijk (blz. 121, onderwijl (blz. 13), vlerk (blz. 36), erker (blz. 37), wegkwijnen (blz. 39), lichtzinnig (blz. 421, atmosfeer (blz. 43), parool (blz. 53), kwezelachtig (blz. 57) etc. betekent? De laatste zin op blz. 9 kan bij een eventuele herdruk wellicht worden veranderd. Ook de woorden op blz. 49 mar en zaken kunnen dan worden meegenomen. Wat wordt bedoeld met "het goede in hun hart?" (blz. 37). De confrontatie met het pretpark is voor de kinderen "angst en pret" (Hoofdstuk 9). Het ongeluk is verschrikkelijk, maar brengt een grote verandering! Winifred weet dat ze God niet kan ontmoeten. Er wordt gebeden. En er mag iets wonderbaarlijks in het hart van het kind gebeuren (blz. 56). Aan het einde van het boek mag het Kerstfeest worden gevierd. Niet de uiterlijke dingen, niet de cadeau's die ze kreeg (blz. 59) waren belangrijk voor het meisje. De echte vreugde zat diep in haarzelf! Tijdens het derde Kerstfeest wat ze op haar bed mocht vieren werd de woonkamer opgefleurd met vers sparregroen en kaarsen (blz. 65). Fijn dat er een gezinshereniging mag zijn. Een nieuw begin! G. H.J.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1996

Open Boekbeoordeling.