Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Wimpie , druk 1, 32 blz.
hoewel 't niet kwaad is, evenals "Wimpie", eene vertelling door J.L.F. de Liefde, dat ik minder geschikt acht, dan andere werkjes van deze schrijfster, daar er in aan een kind verteld wordt, hoe zijn vader vroeger eens gestolen en bijna ontvoerd werd.Boekbeoordeling in Het Kind, 18-12-1909

Open Boekbeoordeling.
J.L.F. de Liefde

Wimpie , druk 2, 40 blz.
Een lief bloempje, dat onze kinderen met blijdschap zullen plukken. Het bevat een aardige vertelling van een kereltje, kleine Wimpie, die 's avonds bij het te bed gaan moeders gebed nazeide en er toe kwam, om zelf te gaan bidden, dat de Heere hem mocht bewaren. Dit boekje staat o.i. hoog in de kinderlectuur. Het gaat in zijn aardig gegeven en allersmakelijksten verhaaltrant ver uit boven 't gewone peil. 't Is ongekunsteld van toon, prettig van taal en stijl, levendig in voorstelling en uitbeelding. Ook de illustratie is uitnemend. Goed gedacht en sprekend weergegeven. Over het algemeen is de woordkeuze juist. In de uitdrukking op pag. 6 : "Moeder praatte tegen den Heere Jezus" en: "Bidden is spreken tegen den Heer", moet tegen door tot worden vervangen. Een uitdrukking als "och gunst" zagen we liever vermeden. Hoeveel de opvoeding eener vrome en verstandige moeder er toe bijdraagt, om kinderen tot een biddend leven te brengen en daardoor ook tot een leven der gehoorzaamheid, is de veelszins uitnemende strekking van dit verhaaltje. De Schrijfster gebruikt steeds "Heer" voor "Heere". Dit is nu eens in 't geheel niet een preekerig verhaal voor kinderen. Zedepreekjes, zooals die in de lectuur voor de jeugd zoo dikwijls voorkomen en waarmede de kleine lezer meestal zoo weinig op heeft, treffen wij hier niet aan. Het zout ligt hier niet naast de spijs, maar zit er in. En zoo behoort het. Wij bevelen dit schoone boekje met warmte aan. Zoo'n perzik smaakt naar meer.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.