Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Oma's verhuizing, druk 1, 94 blz.
Prijs f 1; gebonden; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: De oma van Catrientje is genoodzaakt haar huisje te verlaten en komt bij haar kinderen inwonen. Catrientje moet enkele genoegens opgeven, o.a. haar kamertje inruimen voor oma en zelf op de zolder slapen. Ze is soms ontevreden, maar beseft ook, dat zij nog zoveel zegeningen heeft. Wanneer het kettinkje, dat zij van oma heeft gekregen, zoek is geraakt en later weer terecht komt, is zij dubbel blij. Strekking. Ontevredenheid is zonde voor God. Wij moeten onze zegeningen tellen.
Conclusie: Vooral voor jongere meisjes geschikt. Ook kinderen moeten naar het Woord des Heeren leren zichzelf uit te schakelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Oma's verhuizing, druk 1, 94 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. Ook de woningnood-crisis heeft haar weerslag in onze kinderlectuur. 't Onderhavig verhaal ontleent daaraan zijn motief. Catrientje mag een dag bij Oma op bezoek. Dat is altijd een feest, want Oma weet zoveel leuke dingen te verzinnen, verhaaltjes te vertellen, en — trakteert zo fijn. Maar ditmaal mislukt de dag, want Oma krijgt aanzegging dat ze wegens de woningnood het huis moet verlaten en plaats moet maken voor een groter gezin. Oma is geheel van streek en Moeder moet komen, om haar te troosten. Oma komt bij haar kinderen inwonen, wat voor Catrientje wel een feest is, maar nu moet ze haar eigen kamertje aan Oma afstaan; en dat is voor het egoïstische kind een grote moeilijkheid. Ook bij verdere verwikkelingen komt telkens haar eigenliefde sterk naar voren. De ouders geven daarin echter niet toe. Op haar verjaardag krijgt ze van Oma een prachtig kettinkje, dat Oma eens van een rijk ziek meisje gekregen had, omdat Oma haar had geholpen, om jaloersheid en ontevredenheid met Gods hulp te overwinnen. Rondom dat kettinkje speelt zich nu heel wat af; het wordt verloren, maar de komst van een tante uit Amerika is oorzaak, dat het terug gevonden wordt. Dit is een goed uitgevoerd en sprekend geïllustreerd meisjesboek. Voor jongens is het niet geschikt. Aansporen tot zelfverloochening en tot een voortdurend gevecht tegen zelfzucht, is een deugdelijk werk. Dat gebeurt hier op een prijzenswaardige manier. Ook is de sfeer een christelijke. Toch verlangen we voor ons zondagsschoolwerk méér dan hier geboden wordt: immers wordt de betekenis van het Kerstfeest en de komst van Christus in één zinnetje „afgedaan". Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949