Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Met Alva's bril naar de T.V., druk 1, 75 blz.
prijs f 1,55 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Teun, Simon en Jaap krijgen een nieuwe schoolkameraad, die ongedacht hun vriend wordt. Samen schrijven ze een t.v.spel, dat voor de school-t.v. uitgezonden wordt. Ze behalen echter niet de eerste prijs, zoals ze gehoopt hadden, maar de tweede. Strekking: We moeten niet te veel op onze eerste gedachten doorborduren en het is fijn, als we een goed verliezer kunnen zijn, want ons devies zij: "Hebt uw naaste lief als uzelf."
Conclusie: Hoewel er even sprake is van een kerkdienst, wordt het boekje beheerst door het t.v.spel als een nieuw motief om te schrijven.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.