Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Meester Meindert, druk 2, 234 blz.
Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Dit boek beschrijft de inneming van Coevorden in 1672 door de Munstersen en het heroveren door het Groningse garnizoen, waarbij de schoolmeester en koster Meindert van Thijnen zulk een grote rol speelde. Strekking: Aankweken van vaderlandsliefde.
Conclusie: Een boek, dat twaalfjarigen en ouderen met genoegen zullen lezen. Een boek, dat spannend en degelijk is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.


Meester Meindert, druk 2, 234 blz.
G.K.C.B. 7 t.d.t. Een stuk vaderlandse historie door de hand van een zeer bekwaam auteur bewerkt naar authentieke gegevens. In het rampjaar 1672 nam de Bisschop van Munster de vesting Coevorden in. „Meester" Meindert van der Thynen, steeds al vol van vestingbouwkunde, kreeg een plan tot herovering van Coevorden, waarmede hij naar het bevrijde Groningen de wijk nam. 't Duurde een lange tijd, eer het al dadelijk goedgekeurde plan tot uitvoering kwam, maar tenslotte gelukte de overval uitnemend. Coevorden werd weer vrij en de Munstersen hadden het nakijken. Generaal Rabenhaupt meldde de tijding aan Prins Willem III. De slotsom is: het is van de Here geschied; het is wonderlijk in onze ogen. De uitvoering is zeer goed; de illustraties zijn zeer geslaagd. Ook de bandtekening. Maar de stijl lijkt ons wat ouderwets, althans naar de smaak van de hedendaagse jeugd. Voor zover wij het beoordelen durven, is bij de milieu-tekening van de geschiedperiode, waarin het verhaal speelt, gestreefd naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Enkele brieven en stukken worden in de originele vorm afgedrukt. We achten dit geschiedenis-verhaal een aanwinst voor onze jeugdlectuur. Hier is geen mensenverheerlijking, maar hier krijgt God de eer. En hier is waarlijk een leven bij Gods Woord in benauwde dagen. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949Meester Meindert, druk 2, 234 blz.
Hier boven hebben wij reeds een antipapisme gesignaleerd. We willen onze lezers ook ernstig waarschuwen voor het boek Meester Meindert door H. Kingmans. Ook dit boek behandelt een episode uit de 80-jarige oorlog, maar het is zo kwetsend anti-rooms, dat het (niet eens alleen voor de katholieke jeugd) als volkomen ongeschikt en onpaedagogisch verworpen moet worden. En dat na de Duitse duisternis en I.K.O.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.