Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Nieuwe vrienden, druk 1, 16 blz.
prijs f 0,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Jopie komt uit het "Overschot", een arm gedeelte van de stad. Hij vindt een hondje, maar mag 't niet houden; zo komt hij voor 't eerst op het politiebureau. De tweede keer is erger, want dan wordt hij gegrepen voor het ingooien van een ruit. Zo belandt hij op een politieboerderij. Strekking: Een zacht woord vermag soms meer dan een kastijding. Niet elk kwaad moet op dezelfde wijze gestraft warden. Meer dan een goede heropvoeding is het brengen tot de Heere Jezus, Die vergeving kan en wil schenken.
Conclusie: Een aardig boekje, soms een beetje onbevredigend in de aanpak. Een kerstboom wordt niet genoemd, wel wordt er even iets uit de herinnering van de jongen opgehaald, dat in die richting wijst. Toch...
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Nieuwe vrienden, druk 1, 16 blz.
Klein maar fijn! Dit kunnen we terecht zeggen van een boekje van 16 blz. van C.Th. Jongejan-de Groot : Nieuwe vrienden. Het bevat een sympathiek verhaal over een straatjongetje dat een hondje krijgt, maar het van thuis niet mag houden. De jongen brengt het naar het politiebureau. Enkele dagen later is hij daar weer, maar nu omdat hij ruiten heeft ingegooid. De politie brengt hem naar "de boerderij", een inrichting waar kinderen als Jopie geleerd wordt zich nuttig bezig te houden in hun vrije tijd. Jopie vindt het er heerlijk, ontmoet er zijn hondje weer en tracht ernstig een flinke jongen te worden, met behulp van de Here Jezus over wie hij daar leert. Een goed boekje. (f 0,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

C.Th. Jongejan-de Groot

Nieuwe vrienden, druk 2, 16 blz.
prijs in slappe omslag f 055; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Jopie komt uit een armoedig gezin. Zijn vader is gestorven en zijn moeder is ziek. Via een gevonden hondje en kattekwaad, dat hij uithaalt, krijgt hij nieuwe vrienden: de politie en de zondagsschooljuffrouw. Hij leert een ander leven kennen: een leven in liefde voor de naaste, zoals de Heere Jezus dit wil.
Conclusie: Een in goede stijl verteld verhaal met godsdienstige en opvoedkundige Strekking: Geschikt voor zes- en zevenjarige lezertjes, terwijl het zich heel goed leent om voor te lezen aan de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.