Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMien van 't Sant

Mieke waagt zich op glad ijs, druk 1, 181 blz.
Mieke waagt zich op glad ijs door Mien van 't Sant. In dit elfde deel van de serie zit Mieke in de derde klas van het gymnasium en maakt een moeilijke periode door. Zowel op school als thuis komen botsingen voor en Mieke weet soms niet waar zij zich aan te houden heeft. Na de verbroken vriendschap met een veel oudere vriend en na een ernstig autoongeluk gaat zij zich bezinnen. Het bekende gegeven van een meisje dat eerst dolle streken uithaalt en zich dan bekeert, is hier verdienstelijk uitgewerkt. Dat de schrijfster in een heus naschrift echter alweer een volgend deel in uitzicht stelt, wekt minder vreugde. (geb. f 4,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.