Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Mieke van de Rozenlaan, druk 1, 192 blz.
G.K.C.B. (gebonden in linnen band). 5 z.p. 5 t.d.t. Mieke is ongeveer 13 jaar; ze wordt meegesleept door een snoepachtig, oneerlijk meisje, maar ze weet zich van haar los te maken en keert terug naar haar oude vriendin, een meisje, dat wegens kinderverlamming altijd liggen moet. Mieke ondergaat de gunstige invloed van dit gezelschap en leert tegen haar zonde strijden; bij haar Moeder vindt ze alle steun en voorbeeld, vermaan en gebed. Ook een Indisch meisje werkt mee tot het genieten van een prettige vacantie. Dit verhaal heeft een achtergrond van blijmoedig geloof, is vlot en fleurig geschreven, keurig gebonden en redelijk geïllustreerd. We bevelen het als geschenk voor helpsters en assistenten aan, ofschoon er bij moet vermeld, dat het bestemd is voor meisjes van wat jongere leeftijd dan de zoëven genoemde categorie.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Max de Lange-Praamsma

Mieke van de Rozenlaan, druk 1, 192 blz.
Een fleurig, karaktervormend verhaal voor meisjes is Mieke van de Rozenlaan door Max de Lange-Praamsma, een suggestief filmpje over een genoeglijke zomervacantie in een echt christelijk gezin, Mieke, Jos en Non vormen een heerlijk drietal.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.

Max de Lange-Praamsma

Mieke van de Rozenlaan, druk 3, 162 blz.
prijs f 2,25; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Mieke is een meisje, dat nog al driftig is en wel erg veel alleen aan zichzelf denkt. Ook laat ze zich nogal gemakkelijk beïnvloeden door anderen. Eerst heeft ze een vriendinnetje, dat niet zon goede invloed op haar heeft. Ze vergeet een ander vriendinnetje, dat ziek is. Later krijgt ze een nieuw vriendinnetje, een meisje uit Indië. Dan gaat het beter. Verder vertelt het boek allerlei uit het gezin, waartoe Mieke behoort. Strekking: Goede opvoedkundige en godsdienstige strekking.
Conclusie: Aardig boek voor de grotere meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Mieke van de Rozenlaan, druk 4, 174 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., M. 12-14 j., (zie B.B. 1958). Dit verhaal heeft een achtergrond van blijmoedig geloof, is vlot en fleurig geschreven, keurig gebonden en redelijk geïllustreerd. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Max de Lange-Praamsma

Mieke van de Rozenlaan, druk 4, 174 blz.
prijs gebonden f 2,25; meisjesboek.
Inhoud: Mieke is een driftig kind en denkt vaak alleen aan zichzelf. Eerst laat ze zich beïnvloeden door een vriendin, ze vergeet een andere, zieke vriendin. Met een ander meisje, dat uit Indië komt. Nu gaat het beter. Strekking: Goede opvoedkundige en godsdienstige strekking. Van het gezin gaat altijd iets uit: hier ten goede. Gebruik van Here.
Conclusie: Goed boek voor oudere meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Mieke van de Rozenlaan, druk 5, 192 blz.
prijs gebonden f 7,50; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Veel meisjes uit de klas van Mieke gaan met vakantie, maar zij niet. Toch wordt het voor Mieke een fijne vakantie.
Conclusie: Een goed en gezellig boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.