Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronQuirina

Wilde Walter , druk 1, 24 blz.
Dit verhaal is "vrij bewerkt", ongetwijfeld naar het Engelsch. Toestanden en namen wijzen hierop. 't Boekje, is naar taal en stijl goed geschreven. Dit is één van die boekjes, die te oordeelen naar plaatjes, lettertype en omvang bestemd zijn voor jonge kinderen, doch welker inhoud eigenlijk hestemd is voor volwassenen. 't Geheele verhaal - ik zou bijna zeggen, natuurlijk weer een bekeeringsgeschiedenis door middel van een plaatje en een versje - dient om Zondagsschoolonderwijzers en onderwijzeressen, die zich gelijk Mej. Dora Nesbit, afvragen: "Wat geeft 't eigenlijk de jongens Zondag aan Zondag onderwijs te geven en hen met den Bijbel bekend te maken," te bemoedigen en toe te roepen: "Zaaier, zaai in Gods naam voort; Hij geeft vrucht, waar gij die 't minst verwacht." Ofschoon er tegen den inhoud geen bezwaar is, kan het als kinderboek niet worden aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908