Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGertie Evenhuis

Wij waren er ook bij, druk 1, 168 blz.
Boeiende lectuur wordt eveneens geboden door Gertie Evenhuis in Wij waren er ook bij, waarin die 'wij' een aantal Drentse HBS-ers zijn tijdens de bezetting. Misschien komt het verhaal wat traag op gang; dat lijkt althans zo indien men de geschiedenis kent. Overigens kan die indruk van traagheid ook ontstaan door een zekere onnatuurlijkheid in de dialoog, in de weergave van gevoelens en reacties. Deze tekortkoming groeit er echter uit naarmate het verhaal vordert. Vooral het tweede deel is een uitmuntende verbeelding van bezettingsstemmingen en dito toestanden. Hier en daar voelt een gelovig mens pijnlijk het ontbreken van iedere toespeling op het religieuze. Aan het verhaal als zodanig doet dit gemis geen afbreuk, zodat toch zeker sprake is van interessante, geschikte lectuur voor belangstellenden. (f 4,50; geb. f 5,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.