Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Marlieske, druk 1, 76 blz.
prijs f 1,10 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Moeder moet om haar been in bed blijven. Vader, leraar op de Mulo, doet nu zelf het huishouden met de kinderen. Marlieske brengt moeder in grote ongerustheid, buiten haar schuld. Ze mocht bij mevrouw Baars naar de kinderuitzending op de televisie kijken. Dan gaat Marlieske enige weken bij haar grootouders logeren in Bosdorp, waar opa hoofd der school is. Hier wordt Marlieske opgenomen in de padvindersclub en beleeft voor ze naar huis gaat een heerlijke tijd. Strekking: In een christelijk gezin legt men zijn angsten en moeilijkheden in het gebed voor Gods aangezicht. Daarmee worden de moeilijkheden niet dadelijk weggenomen, maar in lijdzaamheid aanvaard. Bidden maakt rustig en sterk.
Conclusie: Een goed verteld meisjesboek, dat 9- tot 10-jarige meisjes met genoegen zullen lezen. Dat er wat meer handeling in zou moeten zijn, waardoor de levendigheid zou toenemen, zullen de meisjes wel niet opmerken. Er wordt in het boekje een sfeer getekend, die weldadig aandoet.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Marlieske, druk 3, 76 blz.
prijs gecartonneerd f 1,70; meisjesboek.
Inhoud: De moeder van Marlieske is ziek, vader verdeelt de taken in het gezin. Marlieske bezorgt haar moeder een grote ongerustheid door lang uit te blijven. Het is beter, dat zij een poosje bij opa en oma gaat logeren, waar ze ook naar school kan.
Conclusie: Een vlot verteld verhaaltje met weinig achtergrond en niet veel christelijke strekking. Daarom is het voor onze Kerst-uitdeling minder geschikt, al heeft dit boekje wat vertelling betreft en karakterbeschrijving verder wel kwaliteiten.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Marlieske, druk 5, 77 blz.
prijs gebonden f 4,50; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Als Marlieske thuis komt ligt moeder ziek op bed. Met vader en de andere kinderen doet Marlieske het huishouden. Het gezin verkeert in grote spanning als Marlieske heel laat thuis komt na een bezoek aan een vriendinnetje. Tenslotte mag ze bij opa en oma logeren.
Conclusie: Een boekje met weinig spanning en een matige inhoud: De levenssfeer is oppervlakkig.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.