Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Met kerstmis thuis, druk 1, 45 blz.
prijs f 0,80; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een oom uit Canada, zelf kinderloos, wil een zoon van z'n broer meenemen naar Canada en hem als kind aannemen. Door ziekte en heimwee gaat dit plan niet door en blijft Harm toch thuis. Strekking: Voor de jongen is het onmogelijk het ouderlijk huis te verlaten, hoe verleidelijk alle omstandigheden ook zijn. Wat krijgt in dat licht de komst van Christus in deze wereld dan een inhoud en betekenis.
Conclusie: Op kinderlijke wijze wordt toch wel iets getoond van dat wat bij Christus' komst in deze wereld werkelijkheid werd.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Met kerstmis thuis, druk 1, 45 blz.
In Met Kerstmis thuis verhaalt C.Th. Jongejan-De Groot hoe Harm van Beek, enkele dagen nadat hij met zijn ouders de Canadese oom en tante is gaan afhalen in Rotterdam, het grote nieuws hoort dat hij meemag naar Canada. Het lijkt Harm geweldig. Maar het eerste afscheid is al erg zwaar. Later, in Amsterdam, wordt hij ziek. Dan verlangt hij zo naar thuis, dat oom en tante hem terugbrengen. De jongensachtige gesteltenis van Harm is eenvoudig en goed weergegeven, evenals de intieme aanhankelijkheid in het degelijke gezin. Een boekje met een zuivere sfeer, spelend in protestants milieu. (geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.