Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. de Graaff-Wüppermann

Martje, druk 1, 48 blz.
Martje is een handig meisje, vlug in 't leeren; ze gaat op de Zondagsschool, kent haar teksten en versjes in een wip en weet de Bijbelsche geschiedenissen haast van buiten. Wat een verschil met dien viezen Jaap, die met zijn ouden grootvader in de armoedige heihut woont en »den Heer Jezus niet kent«. Hij is de »verschoppeling van het dorp«, die van alle kattekwaad den schuld krijgt; Martje kijkt hem niet aan. Maar .... terwijl zij klontjes snoept uit den winkel van een buurvrouw, moet ze toch langzamerhand bekennen, dat Jaap meevalt. Eerst brengt hij haar verloren kettinkje terug, dan redt hij Martje en haar vriendinnetje, die onder een sneeuwstorm verdwaald zijn in het bosch en met teere trouw verzorgt hij zijn ouden grootvader tot het einde toe. Dan moet Martje bekennen, dat ze wel mooie teksten in het hoofd heeft, maar dat in haar hartje den tekst van den Farizeeër leeft. Ze heeft veel goed te maken tegenover Jaap en besluit .... zijn trouwen hond op te passen, dien Jaap niet mag meenemen, als hij naar 't weeshuis gaat. Het gesprek van buurvrouw tegenover Martje is soms wat »wijs«. Voor niet te jonge kinderen is het boekje wel aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
A. de Graaff-Wüppermann

Martje, druk 1, 48 blz.
Leeftijd 10-12 jaar. Dit is een goed boekje, dat ons vertelt van een meisje, dat Martje heet. Martje meent, dat een hoofd vol bijbelteksten zonder de christelijke daad voldoende is. Van een jongen, een echte verschoppeling, leert ze echter, wat liefde is, die uit het hart voortkomt. 't Boekje is paedagogisch juist. Wat jammer toch, dat het woordje Heer hier voorkomt. We kunnen het echter wel aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.