Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Wij reizen met elkander, druk 1, 224 blz.
Max de Lange-Praamsma besluit deze Kroniek met Wij reizen met elkander, een diep-godsdienstig boek, waarin naar de smaak van het katholieke meisje misschien wat al te veel bijbelteksten, hoe toepasselijk ook, worden geciteerd. De hoofdfiguren, hulp in de huishouding in een bejaardentehuis, zijn zeer goed getekend: de eenvoudige Elsbeth, verloofd met de eerzuchtige dorpsjongen, die ulo-leraar wordt en als zodanig mislukt omdat hij geen orde kan houden; de ruwe flirt Anja, die 'n baby moet krijgen; de begrijpende gasten etc. Speciaal voor volwassen protestantse lezeressen een weldoend boek. (geb. f 3,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.