Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Marlieske viert bevrijdingsdag, druk 1, 90 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j. Marlieske beleeft op deze ene dag heel veel. Het is een dag voor haar, om nooit te vergeten. De vreugden die zij beleeft zijn talrijk en zij geniet overal van. Al verhalend deelt de schrijfster heel wat over de belevenissen tijdens de oorlog mee. 't Zijn allemaal gewone dingen: de vlag uitsteken, moeder helpen met taart bakken, optocht zien, uitgaan, vuurwerk. Marlieske ligt 's avonds in bed alles te overdenken en is dankbaar en voldaan. Ook in dit "Marlieske"-boek zat niet veel spanning. De uitvoering is feestelijk. De tekeningen zijn goed, uitgezonderd die op blz. 69, die ons minder geslaagd lijkt. De strekking is beter dan die in de vorige deeltjes. Er is dankbaarheid, en die wordt allereerst aan God gebracht. Aan 't eind van het boekje denkt Marlieske aan een vrouw, die 's avonds drie vreugden van de dag zocht. Daarvan wordt als voornaamste genoemd, dat de Here Jezus voor ons op aarde kwam. We willen niet zeggen "eind goed, al goed" maar wel "lest best". Unaniem luidt het oordeel: Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1961

Max de Lange-Praamsma

Marlieske viert bevrijdingsdag, druk 1, 90 blz.
prijs gecartonneerd f 1,25: meisjesboek.
Inhoud: Nederland 15 jaar geleden bevrijd! Deze bijzondere bevrijdingsdag wordt ook door het gezin van Vliet gevierd van de morgen tot de avond toe. Alles in dit boekje staat in het teken van de bevrijding. Strekking: Aankweken van vaderlandsliefde. In dit opzicht opvoedkundig. Zo goed als geen godsdienstige strekking.
Conclusie: Een boekje, dat matig aanbevolen kan worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Marlieske viert bevrijdingsdag, druk 1, 90 blz.
In protestants-christelijk milieu spelen ook de vier volgende boekjes van Max de Lange-Praagsma over Marlieske, de jongste van de familie Van Vliet, waarover reeds eerder een verhaal verscheen. Het zijn gezellige, ietwat zoetelijke verhaaltjes, die meisjes van 'n jaar of acht wel zullen aanspreken. Marlieske beleeft een avontuur als ze na een logeerpartij bij oma en opa met oom Bert mag terugrijden. Door een hevige sneeuwstorm wordt de reis noodgedwongen onderbroken. Marlieske mag 's nachts bij een boerenfamilie slapen en sluit er vriendschap met het even oude dochtertje. Marlieske heeft een griepje in deel 3. Ze mist daardoor bijna het feest van de jarige juffrouw, maar omdat die zelf ook ziek wordt, houdt ze dat ook nog tegoed. Vooral meisjes die zelf kabouter zijn, zal Marlieske verdient heitjes aanspreken. Marlieske mag hier voor de eerste keer, ook al is ze nog niet geïnstalleerd, meedoen met de actie "een heitje voor een karweitje". Ze maakt leuke en ook enkele minder plezierige dingen mee, maar slaat zich overal dapper doorheen. Bovendien wordt heel wat informatie gegeven over het kabouter-zijn. Marlieske viert bevrijdingsdag is de titel van het laatste deeltje. Het is groot feest in de stad, want het is bevrijdingsdag. De ganse dag is gevuld met festiviteiten: de vlag uitsteken, kerkdienst, optocht, uitstapje, vuurwerk. Tussen de beschrijving hiervan vertelt de schrijfster het een en ander over de bezettingstijd, zodat de zin van het bevrijdingsfeest duidelijker wordt. (p. dl. geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.