Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Marlieske verdient heitjes, druk 1, 94 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j. Marlieske werkt heel hard voor de Padvinderij. Zij wil graag geïnstalleerd worden als kabouter, en werkt ijverig aan de eisen daarvoor. In de paasvakantie doet ze ook "karweitjes" en verdient zo heel wat kwartjes (heitjes), bestemd voor de padvinderij. Het eerste kwartje daarvan gaat naar de vluchtelingen. Ook in dit mooie, goedgeschreven verhaal is het christelijk element zuinig vertegenwoordigd. Terloops wordt gezegd, dat we met Pasen aan de opstanding van de Here Jezus denken. Jammer dat de schrijfster bij het woord zegel niet aan het graf van de Here Jezus doet denken, maar aan de brief van Izebel over Naboth, waarbij zij dan dit verhaal vertelt. Dat zal door onze buiten-kerkelijke kinderen maar niet voetstoots worden begrepen. Jammer genoeg maakt het verhaal een tamelijk neutrale indruk. Unaniem is de commissie dan ook van oordeel dat hier slechts van een matige aanbeveling sprake kan zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Max de Lange-Praamsma

Marlieske verdient heitjes, druk 1, 94 blz.
prijs gecartonneerd f 1,25; meisjesboek.
Inhoud: Marlieske sluit zich aan bij de padvinderij. Bij de driedaagse actie: "een heitje voor een karweitje" doet ze echt haar best om een goed figuur te slaan, waarbij ze van alles ontmoet! Maar ze houdt vol en brengt het er best af.
Conclusie: Een echt padvinderijboekje. O.i. geen kerstboekje. Als padvinderijboekje geslaagd, als kerstboekje m.i. niet aan te bevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Marlieske verdient heitjes, druk 1, 94 blz.
In protestants-christelijk milieu spelen ook de vier volgende boekjes van Max de Lange-Praagsma over Marlieske, de jongste van de familie Van Vliet, waarover reeds eerder een verhaal verscheen. Het zijn gezellige, ietwat zoetelijke verhaaltjes, die meisjes van 'n jaar of acht wel zullen aanspreken. Marlieske beleeft een avontuur als ze na een logeerpartij bij oma en opa met oom Bert mag terugrijden. Door een hevige sneeuwstorm wordt de reis noodgedwongen onderbroken. Marlieske mag 's nachts bij een boerenfamilie slapen en sluit er vriendschap met het even oude dochtertje. Marlieske heeft een griepje in deel 3. Ze mist daardoor bijna het feest van de jarige juffrouw, maar omdat die zelf ook ziek wordt, houdt ze dat ook nog tegoed. Vooral meisjes die zelf kabouter zijn, zal Marlieske verdient heitjes aanspreken. Marlieske mag hier voor de eerste keer, ook al is ze nog niet geïnstalleerd, meedoen met de actie "een heitje voor een karweitje". Ze maakt leuke en ook enkele minder plezierige dingen mee, maar slaat zich overal dapper doorheen. Bovendien wordt heel wat informatie gegeven over het kabouter-zijn. Marlieske viert bevrijdingsdag is de titel van het laatste deeltje. Het is groot feest in de stad, want het is bevrijdingsdag. De ganse dag is gevuld met festiviteiten: de vlag uitsteken, kerkdienst, optocht, uitstapje, vuurwerk. Tussen de beschrijving hiervan vertelt de schrijfster het een en ander over de bezettingstijd, zodat de zin van het bevrijdingsfeest duidelijker wordt. (p. dl. geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.