Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Marlieske heeft een griepje, druk 1, 77 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j. Marlieske vat kou en krijgt griep. Ze moet flink onder de wol blijven. Gelukkig vergeet haar vriendinnetje Tannie haar niet en zoekt haar regelmatig op. Marlieske hoopt op de verjaardag van de juffrouw weer naar school te kunnen gaan, maar het weer is te slecht. Ze moppert hier erg over. De juffrouw wordt op haar verjaardag "toevallig" ook ziek, zodat het feest uitgesteld wordt. Dit is, evenals het vorige, een keurig uitgevoerd en vlot verteld verhaal. Maar de christelijke essence wordt veelszins gemist. Af en toe wordt even aangestipt dat Marlieske de Here Jezus kent, maar in de gewone dingen van alle dag, ziekte, narigheid, ontevredenheid e.d. merkt men er niets van. Dit is niet juist, al geven we dadelijk toe, dat de "christelijkheid" er niet duimen dik moet worden opgelegd. Moeder wijst Marlieske er b.v. nooit op, dat ze de Here Jezus bedroeft door haar ontevredenheid. Intussen is de liefheid van het vorige boekje verdwenen. Marlieske is nu koppig en soms brutaal. Ondanks onze bezwaren kunnen we het toch wel - zij het matig - aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Max de Lange-Praamsma

Marlieske heeft een griepje, druk 1, 77 blz.
In protestants-christelijk milieu spelen ook de vier volgende boekjes van Max de Lange-Praagsma over Marlieske, de jongste van de familie Van Vliet, waarover reeds eerder een verhaal verscheen. Het zijn gezellige, ietwat zoetelijke verhaaltjes, die meisjes van 'n jaar of acht wel zullen aanspreken. Marlieske beleeft een avontuur als ze na een logeerpartij bij oma en opa met oom Bert mag terugrijden. Door een hevige sneeuwstorm wordt de reis noodgedwongen onderbroken. Marlieske mag 's nachts bij een boerenfamilie slapen en sluit er vriendschap met het even oude dochtertje. Marlieske heeft een griepje in deel 3. Ze mist daardoor bijna het feest van de jarige juffrouw, maar omdat die zelf ook ziek wordt, houdt ze dat ook nog tegoed. Vooral meisjes die zelf kabouter zijn, zal Marlieske verdient heitjes aanspreken. Marlieske mag hier voor de eerste keer, ook al is ze nog niet geïnstalleerd, meedoen met de actie "een heitje voor een karweitje". Ze maakt leuke en ook enkele minder plezierige dingen mee, maar slaat zich overal dapper doorheen. Bovendien wordt heel wat informatie gegeven over het kabouter-zijn. Marlieske viert bevrijdingsdag is de titel van het laatste deeltje. Het is groot feest in de stad, want het is bevrijdingsdag. De ganse dag is gevuld met festiviteiten: de vlag uitsteken, kerkdienst, optocht, uitstapje, vuurwerk. Tussen de beschrijving hiervan vertelt de schrijfster het een en ander over de bezettingstijd, zodat de zin van het bevrijdingsfeest duidelijker wordt. (p. dl. geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.

Max de Lange-Praamsma

Marlieske heeft een griepje, druk 2, 77 blz.
prijs gecartonneerd f 1,70; meisjesboek.
Inhoud: Er mankeert iets aan de levenslustige Marlieske. Ze kan nog net een kwartiertje naar school, omdat ze zo heel graag wilde, maar dan gaat het ook niet langer en komt ze met een hoge griepkoorts in bed. Als ze weer wat opknapt en van alle kanten nu eens echt verwend wordt, dan lijkt het gedurig wel feest. Maar dan is ze ook echt weer "Marlieske", wanneer ze als een "enfant terrible" moeder in verlegenheid brengt. Strekking: Een uitstekend geschreven boekje met knappe milieutekening. Maar godsdienstig-opvoedkundig is het niet zo sterk. Er is geen bepaalde strekking in te vinden. Alles loopt steeds zó als Marlieske graag wil. Ze kan nog net naar school voor een klassefoto en omdat ook juf een griepje krijgt, kan ze later toch nog haar verjaardag op school meevieren. Maar als "enfant terrible" komt het bijdehandte Marlieske er toch wel wat goedkoop af. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.