Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Marlieske beleeft een avontuur, druk 1, 67 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., M. 7-10 j. Marlieske logeert bij opa en oma, omdat haar moeder ziek is. Als Marlieske weer naar huis gaat, kan ze meerijden met oom Bert, in de auto. Bij avond gaan ze weg en worden overvallen door een sneeuwstorm. Oom Bert en Marlieske kunnen, net als vele anderen, niet verder rijden en moeten de nacht in een restaurant doorbrengen. Voor Marlieske is er later op de avond een plaatsje vrij bij gastvrije mensen met een dochtertje. Zij wordt daar naartoe gebracht en slaapt er 's nachts in de bedstee. Daar is een meisje, dat Gerrie heet, met wie ze goed kan opschieten, maar die blijk geeft niets van de Here Jezus of van God te weten. Ze belooft een kinderbijbel te zullen sturen. De volgende dag kunnen Marlieske en oom hun tocht voortzetten. Het hele verhaal door, is Marlieske wel wat al te lief. Ook wordt er wel wat te veel grote-mensen taal in gesproken. Er zit weinig spanning in het verhaal en de christelijke tendens zit niet door heel het boek heen. Ondanks onze bezwaren, kunnen we het wel aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1961

Max de Lange-Praamsma

Marlieske beleeft een avontuur, druk 1, 67 blz.
prijs gebonden f 1,25; meisjesboek.
Inhoud: Marlieske wordt door haar oom van een logeerpartij per auto naar huis gebracht. Onderweg blijft de auto in de sneeuw steken. Daardoor kunnen ze die dag niet meer thuis komen. Oom en Marlieske komen in een restaurant terecht. Daar valt ze in slaap. Later mag ze in een echte bedstee bij mevr. de Wit slapen. De volgende dag speelt zij nog een poosje met het dochtertje van mevr. de Wit. Op eenvoudige wijze vertelt zij van het Evangelie. Strekking: Ook kinderen kunnen getuigen van hun geloof.
Conclusie: Een leuk boek. Zeer geschikt voor meisjes van 10-14 jaar. Goede stijl. Mooie strekking. Een boek uit de zgn. Marlieske-serie.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Marlieske beleeft een avontuur, druk 1, 67 blz.
In protestants-christelijk milieu spelen ook de vier volgende boekjes van Max de Lange-Praagsma over Marlieske, de jongste van de familie Van Vliet, waarover reeds eerder een verhaal verscheen. Het zijn gezellige, ietwat zoetelijke verhaaltjes, die meisjes van 'n jaar of acht wel zullen aanspreken. Marlieske beleeft een avontuur als ze na een logeerpartij bij oma en opa met oom Bert mag terugrijden. Door een hevige sneeuwstorm wordt de reis noodgedwongen onderbroken. Marlieske mag 's nachts bij een boerenfamilie slapen en sluit er vriendschap met het even oude dochtertje. Marlieske heeft een griepje in deel 3. Ze mist daardoor bijna het feest van de jarige juffrouw, maar omdat die zelf ook ziek wordt, houdt ze dat ook nog tegoed. Vooral meisjes die zelf kabouter zijn, zal Marlieske verdient heitjes aanspreken. Marlieske mag hier voor de eerste keer, ook al is ze nog niet geïnstalleerd, meedoen met de actie "een heitje voor een karweitje". Ze maakt leuke en ook enkele minder plezierige dingen mee, maar slaat zich overal dapper doorheen. Bovendien wordt heel wat informatie gegeven over het kabouter-zijn. Marlieske viert bevrijdingsdag is de titel van het laatste deeltje. Het is groot feest in de stad, want het is bevrijdingsdag. De ganse dag is gevuld met festiviteiten: de vlag uitsteken, kerkdienst, optocht, uitstapje, vuurwerk. Tussen de beschrijving hiervan vertelt de schrijfster het een en ander over de bezettingstijd, zodat de zin van het bevrijdingsfeest duidelijker wordt. (p. dl. geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.

Max de Lange-Praamsma

Marlieske beleeft een avontuur, druk 2, 67 blz.
prijs f 1,70 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Na het logeren bij oma en opa wordt Marlieske door Oom Bert naar huis gebracht. De auto blijft onderweg steken, waardoor Marlieske een nacht onderweg moet bivakkeren. Daar ontmoet zij een nieuw vriendinnetje, Gerrie. Strekking: Onze berekeningen falen veelal, waardoor onze wegen anders lopen dan we dachten. Zo komt Marlieske in aanraking met Gerrie, die nog nooit leerde bidden. Zo komt Gerrie in aanraking met het Evangelie. Marlieske schaamt zich niet van de Heere te spreken.
Conclusie: Een vriendelijk meisjesboek, dat zonder schokkende dingen de aandacht van onze meisjes zal vragen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.