Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Grimme

Maup komt thuis!, druk 1, 77 blz.
prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Maup, een Oostduits Jodenjongetje, redt na een overval zijn leven door te vluchten. Hij komt terecht in een vluchtelingenkamp, waar ook zijn vader vertoeft. Na veel wederwaardigheden en tegenslagen bereikt hij met zijn vader Israël. Maar door toedoen van Engelse soldaten, die ook een rol in het boek spelen, leert hij, dat het echte vaderland boven bij God in de hemel is. Strekking: godsdienstig. Het vaderland is niet allereerst het aardse Israël, maar het Vaderland in de hemel,
Conclusie: Een spannend boek. Goede stijl. Het is goed, dat onze jongens ook van deze dingen iets weten. Leeftijd: 12- 14 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
A. Grimme

Maup komt thuis!, druk 1, 77 blz.
Aart Grimme verhaalt in Maup komt thuis hoe een Jodenjongetje en zijn vader uit Oost-Duitsland weten te ontsnappen - moeder wordt gevangen genomen - en hoe ze na tal van moeilijkheden in Palestina terecht komen : thuis. Op het kerstfeest ontdekt Maup dan het Bethlehem waar Jezus geboren is. Een kerstverhaal, waarin veel wordt verteld, maar dat toch niet voldoet, omdat het vertelde weinig inhoud heeft. Vooral ook over de echte beleving van het kerstfeest wordt weinig gezegd; het blijft bij wat uiterlijkheden. Een middelmatig boekje, dat voor het katholieke kind van weinig betekenis is. (geb. f 1,10)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.